Spojením dvou firem vznikne evropská velmoc v oblasti digitálního vzdělávání a sourcingu

Codecool a Software Development Academy (SDA), dvě přední společnosti v oblasti ICT vzdělávání ve střední Evropě oznámily fúzi, díky níž vznikne jedno z největších evropských center digitálního vzdělávání a sourcingu.
Sloučená společnost bude působit v 8 zemích (Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko, Slovensko, Česká republika, Estonsko a Albánie) a ročně vyškolí 15 000-20 000 lidí a téměř 400 firem ze středoevropského regionu. Klíčovými partnery společnosti jsou Accenture, Microsoft, Motorola, Morgan Stanley, Ericsson a Vodafone.
S více než 300 zaměstnanci, 17 digitálními rekvalifikačními programy a sítí 1 600 zkušených mentorů nabídne spojená společnost pomoc soukromým osobám, firmám i vládám se zvyšováním či prohlubováním kvalifikace a různé rekvalifikace. Pro veřejný sektor již například realizovala dva úspěšné rekvalifikační programy, kterými úspěšně prošlo 10 000 specialistů v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) v Albánii a 600 inženýrů v Maďarsku. Společnost také pokračuje prostřednictvím různých vzdělávacích aktivit ve snaze otevřít tento sektor více ženám.
„O kvalitní IT profesionály, zejména programátory, se svádí celosvětový boj již dlouhodobě, takže naším hlavním cílem zůstává poskytovat zaměstnancům a zaměstnavatelům kvalitní vzdělávání a dovednosti v oblasti digitálních technologií. A nyní si tohle můžeme dovolit v mnohem větším měřítku," uvedl Michał Mysiak, generální ředitel společnosti SDA, který povede sloučenou společnost jako generální ředitel. „Věříme, že spojení společností Codecool a SDA pomůže zvýšit úroveň těchto dovedností Středoevropanů a bude hrát klíčovou roli pro digitální transformaci Evropy i mimo ni.“
Získávání digitálních dovedností je obzvláště důležité, protože Evropská unie se v současné době potýká s nedostatkem přibližně 1,8 milionu specialistů na informační a komunikační technologie, což souvisí nejen s chybějícími talenty, ale i nedostatečnou kvalifikací již zaměstnaných odborníků v oboru ICT.
Kromě toho je důležitým cílem programu Evropské komise Digitální dekáda zaměstnat 20 milionů odborníků v oblasti ICT do roku 2030, přičemž počet mužů a žen by měl být stále vyrovnanější. K dosažení tohoto cíle bude podle plánu na podporu oživení Evropy vyčleněno 161 miliard eur na inovace a digitalizaci trhů EU. V České republice se na digitální transformaci má vynaložit zhruba 7 miliard eur.
Této evropské vize lze dosáhnout pouze se silnými hráči v oboru vzdělávání, jako je sloučená společnost Codecool a SDA, která sdružuje největší komunitu ICT a digitálních talentů ve střední Evropě. V těchto zemích je zájem obyvatel o získání dobře placených pracovních míst v oboru digitálních technologií, která budou mít budoucnost, nejvyšší v rámci EU. Obě společnosti vykazují až 50% roční nárůst počtu studentů. Codecool a SDA jako silný oborový hráč chtějí tento nedostatek řešit tím, že svou pozornost zaměří právě na tento region.
„Abychom do regionu přilákali ještě více investorů, je potřeba zajistit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti ICT. Sloučená společnost je odpovědí na tuto potřebu a zároveň jedinečnou šancí pro region stát se nově vznikajícím centrem ICT služeb v celosvětovém měřítku,“ uvedla Michaela Vavřinová, country manažerka ve společnosti SDA. (13.9.2022)