Spokojenost zaměstnanců zvyšuje produktivitu firmy o 12 procent

Ve chvíli, kdy se zaměstnanec rozhodne změnit zaměstnání, hraje při rozhodování 4x větší roli vidina spokojenosti než výše finanční odměny. Profesní spokojenost zaměstnance má prokazatelný vliv na věrnost zákazníka a zvyšuje produktivitu firmy o 12 procent. Odbornice na HR Suzanne Lucas odhaduje, že odchod zaměstnance v konečném důsledku stojí firmu zhruba 150 procent jeho ročního platu. Klíčem k udržení si kvalitních lidí je umět přesně a včas detekovat jejich nespokojenost. Přesně na to se soustředí online služba EMU, která dokáže předejít dlouhodobější frustraci zaměstnanců tím, že zaregistruje už její počátek a dokáže ji řešit. EMU funguje na naprosto jednoduchém principu smajlíků.
„Z čerstvých dat, které jsme nasbírali tři měsíce od nasazení, vidíme, že EMU opravdu funguje. Víme, že 72 % zaměstnanců firem, které EMU používají, nástroj začalo aktivně využívat. Vzhledem k velikosti firem to považujeme za úspěch,“ řekl šéf EMU Michal Bako.   
Z nových dat vyplynulo, že polovina zaměstnanců zaznamená v průměru dvě aktuální nálady týdně. Zaměstnanci v EMU shlédnou v průměru 30 stránek za týden. Je tedy zřejmé, že to není žrout času, ale efektivní firemní nástroj. Téměř třetina uživatelů nevyužívá pro vyplnění jen předdefinované smajlíky, ale doplňuje své evaluace také textem, což pomáhá manažerům lépe pochopit tým. Až 60 % vyplněných hodnocení obsahuje kategorii, tedy informaci o tom, jaké oblasti se vyplněná nálada týká. Dalším dokladem smysluplnosti EMU je, že 14 % všech zaznamenaných hodnocení je buď negativních nebo silně negativních. Manažeři reagují na záznamy svých lidí v 76 % případů.
„Fluktuace je v dnešní době aktivního headhuntingu a hladu po kvalitních lidech strašákem každého manažera. Ve Spojených státech dosahuje napříč obory asi 15 %, přičemž v oborech gastronomie, retail, pohostinství a turismus dosahuje ještě mnohem vyššího podílu. Odchod kvalitního člověka z firmy s sebou nese nemalé náklady - od nákladů spojených s onboardingem nového zaměstnance, přes jeho sníženou produktivitu v prvních dvou letech až po ztrátu zapojení ostatních zaměstnanců z týmu. Jen na školení nového člověka musí firma investovat 10 až 20 procent jeho ročního platu. Tato fakta si už firmy uvědomují a o své lidi se bojí. Proto má EMU úspěch. Trefili jsme se správným produktem do té správné doby,“ říká šéf EMU Michal Bako.
Například ze studie Center for American Progress vyplývá, že ztráta zaměstnance, který vydělává méně než 30 000 dolarů ročně, bude firmu stát 16 % jejich ročního platu, zaměstnance s platem mezi 30 000 dolarů a 50 000 dolarů už hovoříme o 20 % a manažeři ve vedoucích pozicích mohou firmu přijít dokonce až na 213 % jejich ročního platu.
„Co si šéfové větších firem stále plně neuvědomují, jsou náklady, které nejsou patrné na první pohled. Jsou ale minimálně stejně podstatné jako finanční dopady po ztrátě zaměstnance. Jde například o sníženou produktivitu ostatních zaměstnanců po odchodu kolegy. Lidé jsou přepracovaní a demotivovaní. Firma přichází nejen o peníze a člověka, ale také o jeho know-how a jeho sociální vazby,“ doplňuje Bako. (2.9.2019)