Společné akční dny proti pracovnímu vykořisťování – 2019

V dubnu tohoto roku proběhla mezinárodní rozsáhlá operace 21 členských států EU, Švýcarska a Norska, která byla zaměřená na obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Akce byla podporována Europolem, který významnou měrou přispěl k přípravě akce a usnadnil orgánům činným v trestním řízení jednotlivých států výměnu informací a kontrolu poznatků získaných v terénu. Tato vysoce koordinovaná akce byla součástí operačního plánu EMPACT.
Do policejní operace se opakovaně významnou měrou zapojila i Česká republika. Policisté úzce spolupracovali s pracovníky oblastních inspektorátů práce a provedli 30 kontrol různých provozoven v oblasti stavebnictví, zemědělství a služeb. Jednalo se o předem vytipované objekty, kde bylo důvodné podezření z možného porušení zákona. Kontrola byla provedena u více než 250 osob. U 16 osob je v současné době prověřováno, zda se nejedná o potencionální oběti trestného činu obchodování s lidmi. Dvě právnické osoby jsou podezřelé z porušení zákona o zaměstnanosti a případem se zabývají oblastní inspektoráty práce v Praze a Ostravě. Cizinecká policie nyní řeší podezření z porušení zákona o pobytu cizinců na území ČR u téměř stovky osob.
Detektivové NCOZ SKPV služebně zařazení v odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace a jednotlivých expozitur útvaru ve spolupráci se specialisty krajských ředitelství policie se aktivně zúčastnili celkem tří akcí probíhajících v ČR. Zjištěné poznatky policisté NCOZ SKPV sdíleli prostřednictvím Europolu s kolegy z ostatních zúčastněných zemí. (4.6.2019)