Společné cvičení státních zástupců a policistů

V budově Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v Praze se 5. 4. uskutečnilo table-top cvičení speciálně připravené pro orgány činné v trestním řízení, konkrétně pro příslušníky Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a pro představitele z řad státních zástupů.
Na cvičení se aktivně podílel i vládní CERT tým (GovCERT) NÚKIB. V rolích pozorovatelů se cvičení zúčastnili vrchní státní zástupkyně VSZ v Praze Lenka Bradáčová, ředitel NÚKIB Dušan Navrátil a ředitel NCOZ plk. Jiří Mazánek. 
Cílem cvičení bylo poskytnout platformu pro sdílení přístupů a nastínit možný společný postup při řešení kybernetických incidentů. Cvičení mělo též za úkol otestovat komunikaci a sdílení informací mezi jednotlivými týmy a upozornit na případná bílá místa. Důležitým prvkem bylo rovněž procvičení kompetencí a povinností subjektů zapojených do řešení kybernetických incidentů a trestního řízení.
Cvičení vycházelo z předem připraveného scénáře, který se zaměřil zejména na novelizované právní normy - § 7b zákona č. 141/1961 Sb.; § 311 zákona č. 49/2009 Sb. a § 65 a) a b) zákona č. 104/2013 Sb.
Cvičení probíhalo formou moderované diskuse při řešení konkrétních situací, které v rámci scénáře vyvstaly, a přineslo řadu momentů prakticky využitelných pro další spolupráci. Spolupráce NÚKIB, NCOZ a Nejvyššího státního zastupitelství byla nedávno stvrzena společným memorandem. (5.4.2019)