Společné oznámení Česko-izraelské smíšené obchodní komory a firmy RESPILON Group

Rada Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) na svém zasedání v úterý 13. 10. přijala jednomyslné rozhodnutí o vstupu nového člena, firmy RESPILON Group.
„Jsem rád, že se společnost RESPILON Group stala novým členem komory. Její inovativní potenciál v oblasti využití nanovláken a spolupráce s izraelskými partnery je dalším úspěšným příkladem toho, jak propojovat výsledky výzkumu do tvorby produktů nové generace s vysokou přidanou hodnotou,“ říká JUDr. Pavel Smutný, Prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory.
„Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) systematicky pracuje na zapojování a spolupráci českých a izraelských firem na poli vědy, výzkumu a inovací, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu
a transferu výsledků VVI do průmyslové praxe,“ komentuje Linda Štucbartová, která v ČISOK vede sekci Věda, výzkum a inovace (VVI) a dodává: „Budeme rádi, když se RESPILON Group s námi zapojí do inovačních projektů a sdílení zkušeností.“
„Naším posláním je vývoj a výzkum v oblasti nanovláken a jejich využití pro lepší a zdravější život. Víme, že nanovlákna skýtají obrovské možnosti pro inovace a zároveň spolupráci s tvůrčími partnery z řady oblastí. Jsme rádi, že můžeme s našimi izraelskými spolupracovníky vyvíjet nové generace produktů. Těšíme se na spolupráci jak se členy ČISOK, tak v rámci inovačních inkubátorů,“ říká Roman Zima, CEO RESPILON Group. (20.10.2020)