Společnost ČEPS ocenila vojáky za přínos při ochraně kritické infrastruktury

Za dlouhodobou příkladnou spolupráci a mimořádný přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila 6. prosince 2017 v Míčovně Pražského hradu společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) příslušníky integrovaného záchranného systému. Mezi vyznamenanými, kteří obdrželi medaili Za zásluhy o bezpečnost ČEPS, byli také vojáci Armády České republiky.

Z rukou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a předsedy představenstva společnosti ČEPS Jana Kaliny převzali medaili první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jiří Baloun, ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Radek Černý, vedoucí oddělení obranných příprav Krajského vojenského velitelství Ostrava major Roman Čech, pracovník štábu Krajského vojenského velitelství Brno kapitán Radim Zákoutský, velitel čety Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství Ostrava poručík René Petr a pracovník štábu Krajského vojenského velitelství Ostrava nadrotmistr Pavel Pandolarovský.

Vyznamenaní vojáci se dlouhodobě podílejí na rozvoji, přípravě a výcviku jednotek aktivní zálohy. Za účasti pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Ostrava se uskutečnilo v první polovině října na několika místech Moravskoslezského kraje cvičení Safeguard. Jedním z hlavních úkolů se stala ochrana elektrorozvodny v Kletné na Novojičínsku. V druhé polovině října absolvovali vojáci AZ Krajského vojenského velitelství Brno výcvik zaměřený na ochranu elektrického rozvodného zařízení nedaleko obce Sokolnice v Jihomoravském kraji.

Za velení Armády České republika se slavnostního aktu zúčastnil zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián. „Cvičení, během kterých se vojáci připravují na střežení objektů důležitých pro obranu státu, mají v současnosti velký význam zejména vzhledem ke zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí v Evropě i ve světě včetně možných teroristických hrozeb. Je potěšitelné, že se opět potvrdila připravenost české armády při řešení případných krizových situací,“ zdůraznil ve svém projevu generál Kocián a dodal: „Proto jsem velice rád, že jsou akciovou společností ČEPS ocenění zástupci Krajských vojenských velitelství v Ostravě a Brně, kteří mají na starosti právě výcvik a přípravu příslušníků AZ a plně se jim věnují.“

„Medaile je oceněním týmové práce všech příslušníků velitelství, včetně jednotky AZ. Díky jejich přístupu, aktivitě a nasazení, jsem se přesvědčil, že pracuji s lidmi, na které se mohu spolehnout a se kterými jsem schopen zvládnout nejnáročnější úkoly a výzvy,“ uvedl jeden z oceněných ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Radek Černý.

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky