Společnost CKBM ze skupiny Rosatom koupí polotovary pro čerpadla pro jaderné elektrárny od ŽĎAS

Výrobce čerpadel pro jadernou energetiku CKBM, součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, uzavřela strategický kontrakt s českou společností ŽĎAS na dodávky výkovků pro čerpadla. Smlouva byla podepsána během mezinárodního jaderného fóra Atomexpo 2019.
Podle smlouvy dodá česká firma výkovky pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel určených pro několik jaderných elektráren. Výkovky projdou po mechanickém zpracování zkouškami, odpovídajícími 2. a 3. bezpečnostní třídě, a pak budou použity při výrobě hlavních cirkulačních čerpadel GCNA-1391 a novějšímu typu GCNA-1753 s vodním systémem mazání všech jejich částí včetně elektromotoru (původně byl používán k mazání olej).
„K výběru dodavatelů kovových polotovarů jsme vždy přistupovali velmi zodpovědně, protože na tom přímo závisí naše klíčové dodávky. CKBM vůbec poprvé uzavírá smlouvu se společností ŽĎAS, která splňuje naše požadavky a má nezbytné kompetence. V březnu udělali představitelé CKBM audit ve ŽĎASu, který potvrdil to, že je připraven a schopen dodat požadovanou produkci. České výkovky jsou pro nás nezbytné pro realizaci dodávek do tří jaderných elektráren – Kurské, Leningradské a Akkuyu. Jednáme také o naší spolupráci při výstavbě dalších elektráren v Rusku i v zahraničí,“ uvádí výkonný ředitel CKBM Sergej Ščuckij.
V roce 2019 ŽĎAS pro CKBM vyrobí na 400 výkovků o celkové hmotnosti přes 200 tun. V závislosti na technologických požadavcích na produkty projdou výkovky mechanickým a tepelným zpracováním a fyzickou a ultrazvukovou kontrolou. (16.4.2019)