Společnost HP byla v hodnocení IDC MarketScape označena lídrem trhu v oblasti transformace tisku za rok 2020

HP si získala uznání za rozsah své nabídky a převratné inovace v oblasti 3D tisku a mikrofluidiky
Společnost HP Inc. byla v hodnocení MarketScape, zpracovaném společností IDC, vydaném pod názvem „Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment“ (dokument č. US45354420, srpen 2020), označena za lídra trhu. Zpráva tím ocenila strategii společnosti HP, jež spočívá v posunu, revolučních změnách a v transformaci tiskového odvětví. HP přitom zúročuje měnící se tržní trendy, využívá svých schopností v oblasti tisku a výpočetních technologií a v maximální míře staví na své historii inovací, v jejímž čele již více než 50 let stojí vývojové laboratoře HP. 
Jak zpráva uvádí, „společnost HP je jednou z mála firem, které těží z jedinečné pozice poskytovatele jak systémů pro PC, notebooky a podporu spolupráce, tak i systémů pro tisk. V oblasti tisku cílí společnost HP Inc. svým širokým a komplexním portfoliem na rozmanité zákaznické segmenty: od domácností po výrobní sektor. HP kromě toho využívá také nové technologie, jako jsou 3D tisk nebo mikrofluidika, aby podpořila transformaci na straně zákazníků, čímž přispívá ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19.  V duchu těchto snah se společnost HP záměrně profiluje jako poskytovatel IT služeb a umožňuje zákazníkům využít výhod kompletní nabídky společnosti HP Inc.“
Tradiční trh se službami kancelářského tisku se musí rozvíjet, zejména v oblastech na fyzicko-digitálním pomezí,“ prohlásil Tuan Tran, prezident divize pro zobrazovací a tisková zařízení a řešení společnosti HP Inc. „Společnost HP má vizi a víceletou strategii, jež směřuje ke zjednodušení, automatizaci a inovaci s cílem dosáhnout těch nejlepších klientských zkušeností a výsledků. Naše schopnosti, které vyplývají z komplexní šíře záběru celé společnosti HP, navíc představují přidanou hodnotu, jež organizacím i spotřebitelům všech velikostí umožní vyšší míru kreativity, konektivity i výkonu.“
 Zpráva dále konstatuje, že „společnost HP Inc. disponuje řadou silných stránek, díky nimž dokáže posouvat vpřed transformaci trhu s tiskovými službami. Začíná to širokým portfoliem řešení pro domácnosti, kanceláře i výrobu. HP investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje, aby v souladu s vývojem v širší IT komunitě dokázala neustále přicházet s inovacemi technologií i dodavatelských modelů. Společnost HP pokračuje v rozšiřování svého tržního podílu a v souvislosti s přechodem trhu na digitální transformační platformy nabízí nové služby a řešení, týkající se pracovních postupů, správy tisku, cloudu, zabezpečení a mobility. Další možnosti digitální transformace vyvstanou z další spolupráce se systémovými integrátory. Celosvětové uznání si získává také závazek společnosti HP dosáhnout udržitelného dopadu na životní prostředí.“ 
Inovace v oblasti tisku
Rozostření hranice mezi soukromým a pracovním životem, k němuž došlo v důsledku pandemie, umožnilo společnosti HP soustředit se na dodávky technologií, řešení a služeb, které moderním profesionálům poskytují vyšší přidanou hodnotu. Zpráva se zaměřuje na jednotlivé klíčové oblasti transformace v oblasti tisku, na něž se HP zaměřuje a mezi něž patří:
► Tisk bez překážek: Společnost HP vytvořila aplikaci HP Smart App, jejímž cílem je zajistit, aby byl tisk maximálně jednoduchý a intuitivní, a kterou ocení zejména zákazníci pohybující se ve stále mobilnějším světě; technologie HP Roam umožňuje zákazníkům tisknout prakticky odkudkoli na zařízení podporujícím funkci Roam; HP Workpath je kolekce více než stovky aplikací nabízejících rozšířené možnosti tisku.
► Proaktivní tisk: Zákazníkům zapojeným do programu Instant Ink společnost HP aktivně rozesílá originální spotřební materiál na základě sledování využití zařízení a zpětné vazby získávané v reálném čase. Služby HP Smart Device poskytují větší transparentnost a umožňují lepší správu tiskové infrastruktury.
► Personalizovaný tisk:  Ve strategii společnosti HP stojí zákazník vždy na prvním místě. Společnost HP se snaží zaujímat perspektivu zákazníka a přicházet s lepšími tiskovými řešeními, která nabídnou lepší zákaznickou zkušenost.
► Bezpečný tisk: Bezpečnost je prioritou ve všech průmyslových odvětvích a je úhelným kamenem transformace, neboť umožňuje všem, kdo pracují z domova i mimo něj, poskytnout potřebnou míru ochrany před riziky.
Závazek společnosti HP zaměřovat se na zákazníka ve spojení s komplexním portfoliem a konzistentním poskytování globálních služeb nabízí v dnešní turbulentní době zákazníkům spolehlivý recept na další cestu vpřed.
O hodnocení IDC MarketScape
Model hodnocení dodavatelů MarketScape společnosti IDC je navržen takovým způsobem, aby poskytoval přehled o konkurenceschopnosti dodavatelů ICT (informačních a komunikačních technologií) na daném trhu. K výzkumu se využívá přísná metodika hodnocení, založená na kvalitativních i kvantitativních kritériích, jejímž výsledkem je jednoduché souhrnné grafické znázornění postavení každého dodavatele na daném trhu. IDC MarketScape poskytuje jednoznačný rámec, v němž lze smysluplně porovnávat nabídky produktů a služeb, schopnosti a strategie a současné a budoucí faktory tržního úspěchu dodavatelů informačních a telekomunikačních technologií. Tento rámec také poskytuje zájemcům o nákup technologií 360stupňové hodnocení silných a slabých stránek současných i budoucích dodavatelů.