Společnost HP představuje novou éru virtuální reality pro vývojáře a podniky

Nejinteligentnější náhlavní souprava pro VR na světě s nejmodernějším senzorovým systémem zachycuje fyziologické reakce, a nabízí tak jedinečný zážitek se zaměřením na uživatele. Vývojáři nyní mohou navrhovat aplikace, které se přizpůsobí každému uživateli, a posunout touto cestou zážitky z VR na novou úroveň.
Společnost HP Inc. představila řešení HP Omnicept tvořící jednotnou platformu, sestávající z nejinteligentnější náhlavní soupravy pro VR na světě a vývojářské sady SDK. Softwaroví vývojáři tímto dostávají k dispozici celý ekosystém, který jim umožňuje vytvářet nové personalizované, poutavé a adaptivní aplikace pro použití VR ve firmách. Náhlavní souprava HP Reverb G2 Omnicept Edition VR umožňuje analyzovat reakce uživatele v reálném čase a využít získané poznatky ke zlepšování výsledků školení i vzdělávání a ke kvalitnější vzájemné spolupráci a společné tvorbě.
Svět VR se neustále vyvíjí, aby dokázal udržet krok se způsoby lidské interakce s technologiemi a okolním světem, které uživatelům umožňují zůstat ve spojení, navíc i na pocitové úrovni. Výraz obličeje a řeč těla se na naší vzájemné komunikaci podílejí až z 50 %. Zároveň se předpokládá, že v roce 2021 bude 25 až 30 % pracovníků pracovat z domova. Proto jsou zapotřebí nové imerzivní nástroje, umožňující kvalitnější vzdálenou spolupráci především při činnostech týkajících se návrhu a vývoje. HP Reverb G2 Omnicept Edition a vývojářská sada Omnicept SDK jsou navrženy takovým způsobem, aby poskytly lidštější a osobnější propojení s technologiemi. Ve srovnání s dobou před koronavirem proběhl 35% nárůst využití technologií při vzdělávání zaměstnanců a je prokázáno, že VR při učení i výcviku významně zvyšuje míru retence. Řešení HP Omnicept mění způsob, jakým vývojáři ve firmách přispívají k zavádění změn a zvyšování efektivity, neboť poskytuje data umožňující získat analýzami větší vhled.
„Navrhli jsme výkonné adaptivní řešení pro VR, které dramaticky rozšíří možnosti využití VR, její potenciál transformovat společnost a změní způsob, jakým s technologiemi komunikujeme,“ uvedl Jim Nottingham, generální ředitel a ředitel globální divize Advanced Compute and Solutions, HP Inc. „Řešení HP Omnicept otevře nové možnosti pro rozvoj VR a jeho význam pro firemní školení, vzdělávání na dálku, spolupráci, výzkum a vývoj a specializované aplikace zaměřené na wellness. Tento typ přístupu, založeného na datech, bude mít do budoucna zásadní význam pro vytváření uživatelsky orientovaných zážitků pro lepší VR.“
Souprava HP Reverb G2 Omnicept Edition je navržena s vysokou mírou bezpečnosti pro ochranu soukromí koncových uživatelů. Firmware náhlavní soupravy nepřetržitě chrání data zaznamenávaná snímačem a v samotné náhlavní soupravě se žádná data neukládají. Aplikace vyvinuté na platformě HP Omnicept pomáhají zajistit, aby sběr a přenos dat probíhaly v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a aby údaje uživatelů zůstaly důvěrnými.
Zážitky s virtuální realitou zaměřené na člověka
Personalizované zážitky, založené na analýze a využitelných poznatcích, zvyšují míru retence při školení a učení. Snímače vestavěné v soupravě, včetně kamer pro sledování očí a obličeje, snímačů sledujících srdeční tep či pupilometrických snímačů umožňují soupravě HP Reverb G2 Omnicept Edition zaznamenat fyziologickou odezvu a poslat informace o ní přímo do platformy. Integrovaná vývojářská sada Omnicept SDK využívající pokročilé algoritmy strojového učení umožňuje vývojářům vytvořit uživatelsky orientované VR prostředí, poskytující využitelné poznatky o tom, jak se koncoví uživatelé v průběhu VR seance zapojují a jak reagují.
Díky této komplexní inteligentní platformě slouží VR prostředí, vytvořené designéry a vývojáři, pro využití při školeních, projektování, wellness aplikacích i při výzkumu z dat, přičemž se v reálném čase přizpůsobuje uživatelům prostřednictvím objektivních metrik a subjektivní zpětné vazby. Funkce soupravy HP Reverb Omnicept Edition zahrnují:
• Reverb G2 DNA: Souprava Reverb G2 Omnicept Edition vychází z náhlavní soupravy VR Reverb G2 s vysokým rozlišením a přináší jedinečnou optiku, inside-out tracking, prostorový 3D zvuk a vylepšené ovladače, umožňující používání přirozených gest.
• Pohyb očí a pohled: Zjistěte, jak uživatel reaguje na obsah podle toho, na co zaměřuje svůj pohled, a pochopte jeho míru zapojení na základě směru, kam se instinktivně dívá.
• Výraz obličeje: Nabízí při spolupráci na 3D návrzích možnost použít avatary s přirozeným výrazem obličeje. Rozhovor tudíž probíhá přirozeněji a účastníci se do něj snadněji zapojí, což umožňuje rychleji a efektivněji dospět k výsledkům při vývoji, do něhož jsou zapojeni pracovníci v různých funkcích.
• Srdeční frekvence: Zjistěte podle srdečního tepu, jak uživatel reaguje na zážitek nebo školení. Lékaři mohou například přizpůsobit wellness procedury využívající VR podle specifických reakcí klienta.
• Technologie Foveated Rendering: Díky integrovanému sledování očí dokáže toto náhlavní zařízení rozpoznat směr pohledu uživatele,vi což umožňuje snížit zatížení GPU a zlepšit kvalitu obrazu v oblasti, na niž směřuje přímý pohled uživatele, a zlepšit díky tomu realistické zobrazování VR.
Dostupnost
• Zařízení Reverb G2 Omnicept Edition by mělo být dostupné na jaře 2021. Ceny budou oznámeny později.
• Zařízení Omnicept SDK by mělo být dostupné na jaře 2021 v rámci flexibilních obchodních modelů. Více informací na webu https://developers.hp.com/xr. (19.10.2020)