Společnost Huawei představila inovativní řešení pro soukromé 5G sítě

Vysokorychlostní sítě 5G a jejich průmyslové využití budou hrát klíčovou roli v digitalizaci českého průmyslu. Jak konkrétně by mohla vypadat aplikace soukromých sítí v českých podnicích, předvedla tento týden v Praze společnost Huawei. Interaktivní kamion 5G MPN Truck nabídl návštěvníkům pohled na řadu aplikačních scénářů a obchodních případů pro využití technologií 5G v různých vertikálních odvětvích a společnost tímto v České republice zároveň oficiálně spustila „Demonstrační platformu pro 5GtoB a Průmysl 4.0“. Platforma bude otevřena vybraným zákazníkům z řad operátorů, aby jim umožnila komunikovat a sdílet s jejich partnery a klienty informace o novinkách a inovacích v oblasti Průmyslu 4.0.
Platforma využívá 3D technologii k vytváření skutečných obchodních situací, které jsou demonstrovány prostřednictvím reálných případů. Zákazníkům tak předvede nejrůznější případové studie nasazení soukromých 5G sítí ve skutečném provozu a ilustruje přidanou hodnotu těchto řešení, již mohou aplikace a aplikační scénáře technologie 5G vytvářet v rámci průmyslového odvětví. Česká republika je první mimo asijskou zemí, kde se Huawei rozhodla platformu zpřístupnit. Společnost hodlá do budoucna postupně přidávat nové aplikační scénáře a obchodní případy vhodné pro další konkrétní regiony a otevřít tak platformu operátorům a partnerům v ostatních zemích.
„Průmysl je pro Českou republiku stěžejním odvětvím, a proto nás velmi těší, že to jsou právě čeští operátoři, kteří mohou jako první v Evropě využít platformu k objevování nových řešení pro využití 5G sítí ve spojitosti se svými klienty,“ uvádí James Tang, ředitel české pobočky Huawei. „Digitalizace nejen českého průmyslu, ale celé české ekonomiky je klíčovým předpokladem pro úspěšný rozvoj České republiky. Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme nabídnout široké portfolio aplikačních scénářů pro 5GtoB, které mohou pomoci s modernizací místního průmyslu a implementací Průmyslu 4.0.“
Společnost Huawei ke konci roku 2021 podpořila již tisíce projektů soukromých sítí 5GtoB po celém světě a podepsala více než 3 000 komerčních smluv. Odvětví, v rámci, nichž společnost spolupracuje s průmyslovými partnery na zavádění soukromých sítí 5G, pokrývají například zpracovatelský, těžební či ropný průmysl, ale týkají se také správy přístavů, energetických sítí, či dopravy. Vysokorychlostní sítě 5G v kombinaci s umělou inteligencí a dalšími inovativními digitálními technologiemi pomáhají řadě průmyslových odvětví dosáhnout digitální modernizace a přiblížit se nástupu tzv. Průmyslu 4.0.
Panelová diskuse
Součástí prezentace 5G Trucku byla i panelová diskuse o digitalizaci průmyslu. Zúčastnili se jí Kamil Anis – Solution Architect, Huawei Technologies (Czech), Tomáš Prokopík – Head of CTO Strategy Office, O2, Jan Burian – Research director for Manufacturing Insights, IDC a Lukáš Kovanda – Hlavní ekonom, Trinity Bank.
„Digitální ekonomika představuje u nás 8 % HDP, což je určité zlepšení, ale stále zaostáváme za ostatní částí světa. V počátku 90 let se průmysl stal doménou začínajících podnikatelů. Nedochází k přirozenému prolínání generací, těch zkušených s mladšími, což třeba probíhá na západě. V některých segmentech pozorujeme mladší dravé lidi V průmyslu takový evoluční vývoj, který by navázal na tradici našeho průmyslu zatím není. Generace 50-60letých nemá takový elán pro zavádění nových technologii. Máme stále nízkou společenskou i politickou podporu nových technologií,“ vysvětlil Lukáš Kovanda. Diskutující se shodli, že digitalizace je u nás zpožděna. Některé obory jsou aktivní i v českém prostředí, třeba potravinářské firmy-pivovary, výroba potravin a samozřejmě automotive. Jedním z nejbolestivějších míst je školství, to se od dob studia panelistů příliš nezměnilo. Vzdělávací systém je třeba zlepšit.
O společnosti Huawei
Společnost HUAWEI byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci. Zakladatel Ren Zhengfei vlastní 1.42 procenta a zbytek akcií - 98.58 procent – vlastní jeho 60 000 zaměstnanců. Zaměstnanecké akcie Huawei mohou vlastnit pouze čínští zaměstnanci. V České republice působí Huawei Technologies od roku 2005 a zaměstnává zde 330 lidí. Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízí integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Přináší každému jednotlivci, domácnosti a organizaci digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět. Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. HUAWEI velmi investuje do základního výzkumu, ale i do technologicky přelomových řešení, která posouvají svět kupředu. Společnost má dnes více než 194 tisíc zaměstnanců a působí ve více než 170 zemích.
Jaromír Hampl, foto: Huawei, Hampl