Společnost Hyundai obhájila certifikát o ochraně životního prostředí EMAS

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. již po druhé získala certifikát EMAS. Ten potvrzuje, že firmy svým provozem dbají na ochranu životního prostředí a při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují dopady na životní prostředí. Prezident společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Donghwan Yang převzal 26.6. certifikát EMAS od náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže.
„Jsem rád, že takto významná společnost jako je Hyundai Motor Manufactring Czech s.r.o. zvolila právě EMAS. Představuje totiž nejdůvěryhodnější ze způsobů, kterým může organizace přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního řízení. Ten lze definovat jako součást celkového systému řízení organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace a jejích každodenních činností a zároveň vede k neustálému snižování vlivu činností organizace na životní prostředí. Získáním registrace v programu EMAS práce nekončí – spíše právě naopak,“ uvedl při předání certifikátu náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. je první organizací nejen z celé celosvětové skupiny Hyundai Motor Company, ale 
i z celého koncernu Hyundai. Nyní společnost svůj certifikát již podruhé „obhájila“ a její registrace je platná až do roku 2021. Garantem a odpovědným orgánem programu EMAS je Ministerstvo životního prostředí.
V České republice je v současné době registrováno 24 organizací s více než 48 provozy. V Evropské unii registrováno přes 
3800 organizací s necelými 10 000 lokalitami. (26.6.2018)