Společnost Kaspersky představuje nový License Management Portal pro MSP a resellery

Kaspersky License Management Portal (LMP) je nový samoobslužný portál pro poskytovatele spravovaných služeb (MSP) a resellery, který jim pomáhá zefektivnit objednávání, správu a vykazování licencí společnosti Kaspersky. Portál také nově umožňuje nastavit měsíční tarif s průběžným financováním (pay-as-you-go), díky němuž mohou partneři flexibilněji nabízet své služby zákazníkům. LMP je součástí partnerského programu Kaspersky United, takže partneři mají na jednom místě přístup ke všem potřebným nástrojům a materiálům.
Spravované služby jsou podle hodnocení Ami Partners jedním z klíčových trendů IT trhu, který rok od roku získává na svém významu. Zatímco v roce 2016 existovalo celosvětově 48 000 MSP firem, v roce 2021 jich bude již 74 000. Vzhledem k narůstající konkurenci potřebují poskytovatelé služeb zautomatizovat své procesy, tak aby zjednodušili a urychlili prodeje a zefektivnili správu předplatného. Portál Kaspersky License Management Portal poskytuje MSP a resellerům možnost objednávat a spravovat všechna předplatná Kaspersky na jednom místě.
Portál Kaspersky License Management Portal maximálně zkracuje cestu od získání zkušební verze produktu po jeho komerční využití. Nově partneři mohou využít platební model pay-as-you-go. Zkušební licenci lze vygenerovat pro jakýkoliv produkt společnosti Kaspersky, ať už se jedná o cloudový či lokálně nainstalovaný software, takže partneři mohou snadno vyzkoušet všechny jejich funkce, vybudovat své služby a rychleji je dodat zákazníkům. Tento nový model předplatného umožňuje MSP zvýšit nebo snížit množství odebíraných licencí na základě svých potřeb.
Na hlavním panelu mají reselleři a poskytovatelé spravovaných služeb přehled o všech svých zákaznících, o stavu všech aktivních předplatitelů a informace o využití licencí v reálném čase. Zároveň portál poskytuje také analytiku o poskytovaných službách, prodaných licencích a počtech chráněných zařízení.
„Poskytovatelé spravovaných služeb jsou pro Kaspersky jednou z hlavních priorit. Během posledního roku vykázal kanál Kaspersky MSP dobrý růst. Počet partnerů, kteří se zaregistrovali, a kteří prodávají, se neustále zvyšuje. Výsledkem toho jsou o 60 % vyšší meziroční tržby. Nový Kaspersky License Management Portal jim poskytne všechny potřebné nástroje na jednom místě,“ říká Dmitry Golubtsov, ředitel oddělení MSP Business ve společnosti Kaspersky.
LMP je dostupné na Kaspersky United Partner Portal. Zde mají partneři všechny informace a služby Kaspersky na jednom místě, včetně školení, marketingových a vzdělávacích materiálů, správy licencí nebo testovacích produktů. (15.1.2020)