Společnost Liberty podala závaznou nabídku na odkup ostravských oceláren ArcelorMittal. Nové akvizice zdvojnásobí globální výrobní kapacity celé skupiny

Britská komoditní společnost Liberty, která je součástí globální skupiny GFG Alliance Sanjeeva Gupty, oznámila závaznou nabídku o nákupu čtyř evropských oceláren, ve kterých pracuje více než 12 500 zaměstnanců. Touto operací se společnost stane jedním z hlavních hráčů ocelářského průmyslu na evropském kontinentu a upevní svou globální pozici v tomto odvětví.
Díky této transakci vzroste celková výrobní kapacita společnosti Liberty na více než 15 milionů tun oceli ročně. Skupina podala závaznou nabídku na odkoupení velkých integrovaných provozů společnosti ArcelorMittal v Ostravě, rumunském Galati a dále válcoven v makedonském Skopje a italském Piombinu.
Transakce podléhá schválení Evropskou komisí a vyžádá si také další kroky na lokální úrovni včetně projednání s místními i evropskými odborovými organizacemi.
Zařazení těchto ocelářských center do portfolia společnosti Liberty více než zdvojnásobí celkovou výrobní kapacitu kovozpracujících podniků spadajících do jejího portfolia, která již nyní zaujímá silné postavení ve Velké Británii a Austrálii. Ve Spojeném království působí zejména jako dodavatel oceli a hliníku pro automobilový a letecký průmysl a specializovaná inženýrská odvětví, v Austrálii pak dodává ocel hlavně pro odběratele ve stavebním průmyslu a infrastruktuře. Skupina také vyrábí ocel pro automobilový průmysl a další sektory v USA.
Nová evropská aktiva zvýší výrobní kapacitu společnosti Liberty v celé řadě plochých a dlouhých ocelových výrobků a umožní skupině rozvíjet její hlavní udržitelné výrobní modely GREENSTEEL v průmyslových centrech v Evropě.
Oznámení následuje po nedávném zavedení investičního programu společnosti Liberty ve Francii, kde došlo k odkoupení posledního výrobce hliníkových kol v zemi a odsouhlasení akvizice největší evropské slévárny hliníku v Dunkerku. Příslušná dohoda by měla být podepsána v nejbližší době.
Společnost Liberty si zajistila postavení přednostního kupce pro odkoupení evropských závodů oproti konkurenci poté, co společnost ArcelorMittal oznámila odprodej ziskových aktiv v rámci dohody s orgány EU pro hospodářskou soutěž. Uvolnila si tak cestu k akvizici italského ocelářského gigantu, společnosti Ilva, která je největším evropským výrobcem ploché uhlíkové oceli. Při přípravě transakce společnost Liberty úzce spolupracovala se společností ArcelorMittal, aby společná dohoda splnila požadavky Evropské komise a současně zajistila bezpečnou budoucnost pro tyto podniky v rámci skupiny GFG Alliance.
Po dokončení transakce chce společnost Liberty dále investovat do aktiv, která již nyní zahrnují vysoce moderní závody. Zaměří se také na zvýšení své konkurenceschopnosti, a to jak prostřednictvím výroby s nízkými emisemi uhlíku, tak pomocí lepšího propojení s navazující výrobou, a to v rámci její strategie GREENSTEEL.
Kromě toho chtějí společnost Liberty a skupina GFG Group rozvíjet úzké vztahy s příslušnými vládami, odbory a dalšími místními orgány, aby optimalizovaly hodnotu ocelářských aktiv pro regionální a národní ekonomiky.
„S velkým potěšením si dnes dovoluji oznámit tuto významnou dohodu, která je největším milníkem v naší historii. Tyto akvizice během krátké doby téměř zdvojnásobí počet našich zaměstnanců a globální výrobní kapacitu, čímž získáme silné postavení v samotném srdci klíčových výrobních regionů Evropy. Máme v úmyslu spolupracovat s místními partnery, abychom posílili naše postavení v tuzemských dodavatelských řetězcích těchto rychle rostoucích národních ekonomik, a abychom se stali zásadní součástí vzkvétajícího evropského průmyslového sektoru. Těšíme se, že ve skupině GFG Alliance uvítáme tato vysoce kvalitní aktiva s velmi kvalifikovanou pracovní silou,“ uvedl výkonný předseda skupiny GFG Alliance, Sanjeev Gupta.
Čtyři závody zahrnuté v tomto akvizičním balíčku společně disponují kapacitou válcoven v řádu 8 milionů tun ročně. Společnost Liberty tak bude moci dodávat kompletní řadu hotových ocelářských výrobků jako jsou plechy, pásy válcované za tepla a studena, galvanizované plechy, pocínované plechy, tyče, válcované dráty a kolejnice. Závody zásobují místní a evropské trhy, a to včetně automobilového průmyslu, stavebnictví, průmyslového strojírenství a ropného a plynárenského průmyslu.
„Po obdržení příslušných schválení této transakce bude mít skupina GFG Alliance v Evropě několik nových globálních center. Tyto ocelárenské provozy představují vysoce výkonná aktiva s moderním vybavením, mají vynikající dopravní napojení na klíčové trhy a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Tato aktiva mají obrovský potenciál z hlediska růstu, další modernizace a uplatňování strategie GREENSTEEL skupiny GFG,“ uvedl Jay Hambro, investiční ředitel skupiny GFG Alliance.
„Těšíme se zejména na spolupráci s našimi partnery v těchto regionech, se kterými budeme pracovat na příchodu dalších podniků GFG. Další příležitosti hodláme hledat v oblasti infrastruktury a energetiky pro společnost SIMEC, nebo týmy bankovních a finančních služeb ve společnosti Wyelands a odborníky na realitní rozvoj ze společnosti JAHAMA,“ uzavíra Hambro. (12.10.2018)