Společnost MERO ČR a GŘ HZS ČR uzavřely dohodu o spolupráci

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Drahoslav Ryba a členové představenstva společnosti MERO Jaroslav Kocián a Otakar Krejsa podepsali dne 31. července 2019 dohodu o spolupráci na období let 2019-2028.
Zároveň společnost MERO poskytne Hasičskému záchrannému sboru ČR dar v podobě techniky a věcných prostředků v celkové hodnotě přes 40 mil. Kč.
Společnost MERO provozuje činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, které souvisí především se skladováním velkého objemu ropy. Společnost MERO dlouhodobě spolupracuje s HZS ČR v oblasti požární ochrany a havarijní připravenosti, aby dodržela veškeré zákonem požadované standardy a povinnosti.
Společností MERO byla pořizována požární technika a další věcné prostředky pro jednotky požární ochrany, které jsou předurčeny pro provádění záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádných událostí na ropovodech, a objektech a zařízeních MERO.
Povinnost zabezpečovat požární techniku a věcné prostředky požární ochrany bude v budoucnu zajišťována zejména prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na základě dohody o spolupráci, která byla dnes představiteli MERO a HZS podepsána na období let 2019-2028.
Stávající technika a věcné prostředky, které společnost MERO vlastní a jejichž hodnota činí více než 40 mil. Kč, bude z rozhodnutí vedení společnosti darována Hasičskému záchrannému sboru ČR.
„Dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky si velmi vážíme a věříme, že tento dar bude užitečný při činnosti jednotek požární ochrany HZS ČR,“ uvedl předseda představenstva MERO Jaroslav Kocián.
„Za Hasičský záchranný sbor ČR mohu říci, že si vážím aktivní a dlouhodobé spolupráce se společností MERO. Díky jejímu vstřícnému a odpovědnému přístupu bude možné darovanou techniku využívat nejen pro potřeby společnosti MERO, ale v případě mimořádných událostí bude tato technika hasičům pomáhat také mimo objekty a zařízení společnosti MERO“, doplnil generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba.
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 16 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1.550.000 m³. MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. Od prosince 2012 vlastní MERO ČR, a.s., 5% podíl ve společnostech vlastnících a provozujících ropovod TAL. Touto akvizicí byl realizován významný krok k posílení úrovně energetické bezpečnosti České republiky. (1.8.2019)