Společnost Siemens Mobility představila společně s londýnským dopravním podnikem nové adaptivní řešení pro řízení dopravního provozu

Společnosti Siemens Mobility Limited a Transport for London (TfL) oznámily, že během příštích několika týdnů bude v Londýně ve zkušebním provozu nasazeno zcela nové řešení pro řízení dopravy – Sitraffic FUSION.
Inovativní řešení Sitraffic FUSION tvoří klíčovou součást londýnského transportního systému RTO (Real Time Optimiser) a mělo by převratným způsobem změnit formu, jakou je londýnská doprava řízena již více než 30 let.
Při řízení dopravní signalizace v hlavním městě Spojeného království se zatím používaly zejména informace shromažďované z indukčních smyček ve vozovce, které detekují přítomnost přijíždějícího vozidla. Tento systém je známý pod zkratkou SCOOT.
Nové řešení FUSION využívá bohatší zdroje dat z nejrůznějších druhů dopravy včetně dat z připojených vozidel a autobusů. Flexibilní techniky přizpůsobení systému podle předem stanovených pravidel umožňují dále zdokonalit filozofii, na níž je systém SCOOT postaven – tj. minimalizovat zpoždění a zastávky během dopravy díky optimalizaci světelně řízených křižovatek a přechodů pro chodce podle potřeb všech účastníků silničního provozu.
Řešení FUSION vyvinula společnost Siemens Mobility ve spolupráci s londýnským dopravním podnikem a univerzitou v Southamptonu. FUSION umožňuje modelování a optimalizaci všech druhů dopravy v reakci na výzvy, jimž čelí nejen Londýn, ale i řada dalších velkoměst. Patří mezi ně například snížení emisí v ovzduší, jednodušší a bezpečnější provoz pro chodce a cyklisty a zajištění spolehlivé a udržitelné veřejné dopravy.
Systém FUSION by měl být do zkušebního provozu uveden během několika příštích týdnů, kdy zatím bude řídit několik londýnských lokalit. Siemens Mobility tak bude mít možnost otestovat jeho funkce v komplexnějším rámci a ověřit si zvýšenou účinnost v provozu na stávajících křižovatkách a v reálném prostředí.
Ředitel Transport for London odpovědný za řízení sítě Glynn Barton k novému systému uvedl: „Ve světle problémů, jimž londýnská doprava čelí, jako jsou například špatná kvalita ovzduší nebo četné dopravní zácpy, chceme celkově zrevidovat a změnit systém řízení zdejší dopravní sítě. Naším cílem je vytvořit město, jež má před sebou zelenou, zdravou a udržitelnou budoucnost.
Nový průlomový systém, který je součástí našeho programu inteligentních systémů pozemní dopravy (Surface Intelligent Transport Systems), může zvýšit efektivitu silničního provozu a lépe reagovat na potřeby obyvatel a mobilitu osob. Na první výsledky ze zkušebního provozu jsme již nesmírně zvědaví.“
Wilke Reints, ředitel divize Intelligent Traffic Systems společnosti Siemens Mobility ve Velké Británii, dodal: „Londýnský zkušební provoz představuje ve vývoji tohoto inovativního řešení pro řízení dopravy obrovský milník. Vím totiž, že jeho provoz bude bedlivě sledovat řada kolegů působících v našem odvětví po celém světě.
Zatímco v Londýně využívají k propojení FUSION s provozem v ulicích naše hostované řešení UTC, je celý systém navržen tak, aby fungoval i s řadou jiných UTC verzí. Přestože se zatím jedná o první představení nového uspořádání, jsme jeho potenciálem a možnostmi, které dopravním podnikům při řízení dopravy nabízí, nesmírně nadšeni.
Fungování tohoto inteligentního dopravního systému v Londýně bude jistě ostře sledovaným tématem. FUSION je skvělým příkladem, jak naše digitální řešení pomáhají dopravním podnikům dále zlepšovat dopravní sítě a infrastrukturu. V konečném důsledku přinese nemalé výhody a lepší zkušenosti i účastníkům silničního provozu.“ (25.10.2020)