Společnost Solar Turbines podpořila IKEM

Částkou 5000 USD se rozhodla podpořit Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) mezinárodní společnost Solar Turbines. Předání proběhlo v IKEMu 15. července za přítomnosti General Managera žatecké pobočky Seana McLoughlina. Částka bude použita na výzkum a rozvoj pracoviště.
„Darovat peníze IKEMu jsme se rozhodli na základě pozitivní zkušenosti, kterou má s tímto pracovištěm náš zaměstnanec David Kuja. Na prvním místě v naší společnosti je bezpečnost. Dbáme na ni nejen v pracovním procesu, ale při všech zaměstnaneckých akcích, které pořádáme. Společnost Solar významně podporuje své zaměstnance v aktivitách spojených s péčí o tělo i ducha a IKEM dává lidem možnost se znovu do takových aktivit zapojit. Výzkum a vývoj má smysl, má svou budoucnost a Solar chce darem přispět k dalším úspěchům.“ uvádí Dagmar Benešová, Senior Executive Admin Assistant společnosti Solar Turbines.
Předání šeku se kromě General Managera zúčastnil i David Kuja, který transplantaci v IKEMu v minulosti podstoupil.
IKEM obdržel od společnosti Solar Turbines částku 5000 USD, což je v přepočtu bezmála 114 tisíc korun. Částka bude využita na rozvoj Institutu, jehož výzkumná činnost je financována převážně z grantových prostředků a sponzorských darů.
Společnost Solar Turbines se zabývá výrobou mechanických soustrojí se spalovací turbínou, plynových kompresorů k tranzitní dopravě plynu a kompletních jednotek k výrobě elektrické energie poháněné turbínami. Jedná se o mezinárodní společnost se sídlem v Kalifornii, která má v České republice tři závody, a to Testovací centrum v Žebráku, Opravárenské centrum v Žatci a centrum sdílených služeb v Praze.
Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) je největším specializovaným klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice. Nachází se v Praze-Krči. Specializuje se na kardiovaskulární choroby, transplantaci orgánů, diabetologii a poruchy metabolismu.
Pro více informací navštivte https://karieravsolaru.cz/ nebo www.solarturbines.com (17.7.2019)