Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE předala české armádě první speciální pandury

Etapa předávání vozidel Pandur II CZ 8x8 ve speciálních verzích KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací), KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) a pracovišť štábu plánovaná pro rok 2019 vyplývající ze smlouvy na dodávky těchto vozidel uzavřené mezi TATRA DEFENCE VEHICLE a Ministerstvem obrany ČR v lednu 2017 byla ve 
VZ Štěpánov ukončena 13. 12.
V souladu se smlouvou byla ve stanoveném termínu a ve stanovené technické kvalitě předána dvě vozidla v provedení KOVS, dvě vozidla v provedení KOVVŠ, dvě pracoviště štábů jako doplněk k vozidlům KOVVŠ a dále celý komplet průvodní a provozní dokumentace v elektronické a písemné podobě.
Tím byl naplněn požadavek smlouvy pro realizaci dodávek pro rok 2019. Úspěšnému předání vozidel předcházelo absolvování rozsáhlého komplexu testů v podobě podnikových a kontrolních zkoušek u akreditovaných zkušeben i vojskových zkoušek ve výcvikových prostorech a opravárenských základnách AČR, jejichž realizace trvala bezmála 11 měsíců. Každá etapa procesu zkoušek byla hodnocena jako vyhovující a nebylo nutno zkoušky pozastavovat či dokonce opakovat.
Vzhledem k tomu, že proces kontroly dosud předaných vozidel probíhá bezproblémově a vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni je v různém stádiu rozpracovanosti již dalších 7 vozidel, je reálný předpoklad dodržení závazků vyplývajících z této smlouvy i v roce 2020.
Pro završení projektu výroby nových speciálních vozidel Pandur II CZ české armádě zbývá v roce 2020 dodat v souladu se smlouvou čtyři vozidla v provedení KOVVŠ, čtyři pracoviště štábu a 12 vozidel v provedení KOVS. Zahájení této etapy dodávek vozidel pro AČR je plánováno na duben 2020.
Nové speciální Pandury II CZ 8x8 budou sloužit u velitelství 4. brigády a velitelství jednotlivých praporů této brigády. „TATRA DEFENCE VEHICLE ve spolupráci s dalšími společnostmi a institucemi jako jsou RETIA, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav pozemního vojska, Ray Service, Optokon, Interlink CS, B.O.I.S. Filtry a dalšími projektem velitelsko-štábních a spojovacích verzí vozidel Pandur II CZ prokázaly, že český obranný průmysl má schopnosti vyvíjet moderní obrněnou techniku a kapacity dodávat české armádě speciální platformy s elektronickým vybavením na světové úrovni,“ dodal Tomáš Mohapl, generální ředitel podniku TATRA DEFENCE VEHICLE.
O společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE
Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) se specializuje na vývoj, výrobu, generální opravy a modernizace převážně obrněných a speciálních vozidel pro domácí i zahraniční zákazníky. Do jejího portfolia patří např. výroba, údržba a opravy vozidel Pandur II, a to díky smlouvě o strategickém partnerství mezi TDV a nadnárodním koncernem General Dynamics European Land Systems (GDELS) z ledna 2015. Na základě ní podnik TDV získal exkluzivní práva na propagaci, prodej, výrobu a údržbu rodiny obrněných vozidel Pandur II pro Českou republiku a další vybrané trhy ve východní Evropě a Asii. TDV se také zabývá vývojem a produkcí obrněných vozidel využívajících podvozky TATRA, dále se významně podílí na opravách a modernizaci tanků T-55 a T-72 v úzké spolupráci se společností EXCALIBUR ARMY a zajišťuje servisní služby pro terénní vozidla na podvozku Land Rover Defender. TDV také spolupracuje se společností TATRA TRUCKS na výrobě obrněných vozidel typu TITUS. V roce 2017 TDV získala zakázku české armády na výrobu dvaceti obrněných kolových transportérů Pandur II CZ ve velitelské a spojovací verzi a také servisní smlouvu na kolové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty Pandur II CZ v její výzbroji.