Spolky na ochranu klientů: Chceme, aby ČNB odložila fúzi České pojišťovny a Generali až do odškodnění poškozených klientů

Žalobu na zdržení se protiprávního vybírání poplatků České pojišťovny a pojišťovny Generali podaly spotřebitelské organizace Asociace občanských poraden a Podvedení klienti. Zároveň 22. 10. zástupci obou sdružení vyzvali Českou národní banku, aby ve známé kauze Investičního životního pojištění přestala hájit zájmy zahraničních akcionářů, ale chránila poškozené klienty.
Institut hromadné žaloby stále v českém právním řádu chybí, takže jsme podali žalobu, která má alespoň zabránit České pojišťovně a Generali vybírat nezákonně poplatky spojené s investičním životním pojištěním. Opíráme se přitom o rozhodnutí finančního arbitra i obecných soudů. Věříme proto, že rychle uspějeme, a ochráníme tak podvedené klienty,“ uvedl člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.  
„V poslední době naše poradny zaznamenaly větší počet dotazů kvůli ztrátě peněz v produktu investičního životního pojištění. Na základě provedené analýzy jsme dospěli k závěru, že jde o systémový problém a uvítali možnost aktivně koordinovat své kroky v zájmu ochrany poškozených spotřebitelů se spolkem Podvedení klienti. Nechceme další kampeličky, nechceme další H-systém, u kterých společným jmenovatelem byla nečinnost dohledu státní správy,“  řekl zástupce Asociace občanských poraden, Hynek Kalvoda.
 „Obvodní soudy pro Prahu 1 a Prahu 2 opakovaně konstatují neplatnost klíčových pasáží pojistných podmínek smluv ČP i Generali, k tomu jsou stovky rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch poškozených klientů. Chceme být první, kdo úspěšně podá hromadnou žalobu, ale nemůžeme čekat, než to přes lobbisty projde, proto se bráníme jinými cestami. Máme dostatek podkladů od arbitra i soudů, které nám dávají za pravdu. Nechceme, aby byli klienti ještě více poškozeni v rámci oznámené fúze České pojišťovny a Generali,“ komentoval situaci advokát Jan Dáňa.
„Vyzýváme ČNB, aby začala situaci řešit a vůči konkrétním pojišťovnám, které nehrály fér se svými klienty, postupovala se vší razancí a s využitím všech nástrojů, které jí legislativa umožňuje. Zejména při fúzi dvou pojišťoven, u kterých na základě mnoha rozhodnutí soudů či finančního arbitra panuje největší právní nejistota o neoprávněném krácení pojistného plnění či přímo neplatnosti pojistných smluv, tedy České pojišťovny a Generali, 
by ČNB měla pečlivě zvažovat své kroky a zamýšlené sloučení povolit až ve chvíli, kdy bude jasné, že nedojde ke zhoršení postavení poškozených klientů. Například kvůli ztížení dobytnosti jejich nároků z pojištění,“ uvedl Jiří Chvojka.
Podle advokáta Viktora Rossmana, který žalobu připravil, je nutné, aby státní orgány postupovaly jednotně a především za pochybení ukládaly sankce. „V Itálii místní regulátor IVASS skupině Generali udělil za posledních 11 let v bezmála třech tisících správních řízeních pokuty za téměř 23 milionů EUR. V Čechách je vše zahaleno tajemstvím a víme pouze o jednotkách případů šetření pojišťoven. Právní vady se přitom prokazatelně týkají milionů smluv,“ řekl Viktor Rossman.
Asociace občanských poraden se věnuje problematice ochrany spotřebitelů již od roku 1997. Zapsaný spolek Podvedení klienti poskytuje veřejně informace o systémových problémech klientů poškozených produktem investičního životního pojištění. Oběma subjektům jde o narovnání podmínek na trhu s investičním životním pojištěním. Rozhodnutí finančního arbitra a soudů se svými důsledky mohou dotýkat bezmála dvou milionů pojistných smluv. (22.10.2019)