Spolupráce při integraci a detekci bezpilotních systémů v ČR

Dva státní podniky České republiky, Řízení letového provozu a Vojenský technický ústav, se dohodly na společném přispění k vyšší bezpečnosti fenoménu dnešní doby, a to bezpilotnímu létání. Svoji součinnost vymezily v memorandu „Integrace a detekce bezpilotních systémů v ČR,“ které stvrdili svými podpisy generální ředitel ŘLP ČR, s. p. Jan Klas a ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva.
Nadcházející činnost v oblastech letových navigačních služeb bude mezi oběma státními institucemi koordinována. K dosažení vyšší efektivity současného potenciálu dojde k intenzivnější výměně informací a specifikací systémů, které mají vazbu nejen na ochranu zájmových objektů a území státu, ale také na normativní a legislativní činnost.
Řízení letového provozu bude do budoucna řešit v rámci svých možností a kompetencí legislativní problematiku spojenou s provozem bezpilotních prostředků v podmínkách ČR a pro uživatele tzv. dronů připraví softwarové řešení evidence a jejich pohybu na českém území. „S VTÚ budeme spolupracovat při řešení aplikací aktivních prvků ochrany pro detekci, identifikaci 
a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků,“ upřesňuje J. Klas.
„VTÚ poskytne součinnost při řešení legislativní problematiky spojené s provozem dronů,“ říká ředitel státního podniku 
J. Protiva a konstatuje, že se Vojenský technický ústav zaměří především na integrační a vývojové činnosti v dílčích antidronových řešeních. „Ve svých odborných portfoliích jsme našli řadu průsečíků, jejichž společnou realizací můžeme posunout tuto problematiku v rámci České republiky dopředu,“ dodává ředitel VTÚ, s. p.          
Pavel Lang, VTÚ, 19.4.2018