Spotřeba zemního plynu v roce 2021 vzrostla. Už třetí rok v řadě

Trend růstu spotřeby zemního plynu z posledních let v České republice pokračoval i v roce 2021. Jednoznačně to potvrzují statistiky největšího tuzemského distributora plynu společnosti GasNet, která má více než 80% podíl na distribuci plynu v ČR. Za rok 2021 prošlo plynárenskou soustavou GasNetu 7,56 miliard m3 zemního plynu, což je o 794 milionů m3 víc než v roce 2020. Jedná se o meziroční nárůst o 12 %. Růst spotřeby plynaři zaznamenali už třetím rokem po sobě. Hlavním důvodem bylo chladnější počasí. Vedle toho se projevil i pokračující zájem domácností o zemní plyn.
„V roce 2021 proteklo distribuční sítí GasNetu 7,56 miliard m3 plynu. To je nárůst o 794 miliónů m3 oproti roku 2020. Jedná se nejen o meziroční růst o 12 %, ale i o největší množství distribuovaného plynu za posledních deset let. Navíc distribuce zemního plynu roste už třetí rok po sobě,“ potvrzuje Jiří Zdvořáček, ředitel distribučního dispečinku společnosti GasNet, která zajišťuje spolehlivé dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje.
Přispělo chladné počasí i růst zájmu o plyn mezi domácnostmi
Hlavním faktorem, který působí na výši spotřeby plynu je průměrná atmosférická teplota. Loňský rok patřil k těm chladnějším a průměrná atmosférická teplota na distribučním území GasNetu byla 8,6 ˚C. To je hodnota o 1 ˚C nižší, než je dlouhodobý průměr. Zároveň se jednalo o nejnižší hodnotu za posledních 8 let.
„V loňském roce k růstu spotřeby plynu přispěly nízké teploty, ale růst spotřeby zemního plynu je trvalý a domníváme se, že tento trend bude pokračovat,“ říká Jiří Zdvořáček a dodává: „Díky kotlíkovým dotacím stále stoupá zájem českých domácností o vytápění plynem. Určitě se na vyšší spotřebě podepisují i celoevropské trendy jako postupná náhrada uhlí zemním plynem při výrobě tepla a elektřiny.“
Od spuštění kotlíkových dotací začalo plynem nově vytápět více než 60 000 domácností, které přestaly topit tuhými palivy a přešly právě na zemní plyn. Poptávce po plynovém připojení dopomáhá také nová výstavba v okolí velkých měst jako Praha, Brno nebo Ostrava. (1.2.2022)
Spotřeba plynu na distribučním území skupiny GasNet: