Spotřebitelé v březnu utráceli za nepotravinářské zboží

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu zvýšily reálně o 5,9 %, bez očištění o 4,3 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,6 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v březnu reálně o 0,6 %, přičemž za nepotravinářské zboží a pohonné hmoty vzrostly shodně o 1,4 %, naopak za potraviny klesly o 0,3 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v březnu 2019 i 2018) zvýšily 
o 5,9 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 10,5 %, za pohonné hmoty o 6,6 % a za potraviny o 1,4 %2).
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,3 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 10,5 %, za pohonné hmoty o 6,6 %, naopak za potraviny klesly o 3,3 %. Rozdíl mezi neočištěnými a očištěnými daty připadl na vrub zejména vlivu Velikonoc. V loňském roce se nákupy spojené s velikonočními svátky realizovaly v březnu, v letošním roce v dubnu.
Nejvíce opět rostly tržby internetových obchodů a zásilkových služeb (o 22,1 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zájem spotřebitelů podporovaný nástupem teplého počasí soustředil především na nákupy výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (růst o 18,5 %), oděvů a obuvi (o 14,8 %) a zařízení a potřeb pro dům a zahradu (o 11,5 %). Zvýšení prodeje zaznamenaly také prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 10,3 %) a prodejny s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,3 %). Naopak tržby klesly ve specializovaných prodejnách potravin (o 3,6 %) i v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 3,2 %).
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,8 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby snížily o 0,6 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za opravy motorových vozidel meziročně klesly o 1,7 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 0,3 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.
Za celé 1. čtvrtletí 2019 se v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 5,3 %, bez očištění o 4,8 % (rozdíl mezi neočištěnými a očištěnými daty při stejném počtu pracovních dní v 1. čtvrtletí 2019 i 2018 souvisel zejména s vlivem Velikonoc). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 8,8 %, za prodej pohonných hmot o 4,4 % a potravin o 0,2 %. Za prodej a opravy motorových vozidel (CZ‑NACE 45) se tržby meziročně snížily o 1,8 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 2,3 %, za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 1,7 %. (7.5.2019)