Spotřebitelské fórum uspořádalo za účasti významných hostů z oboru kulatý stůl na téma černý trh s cigaretami (nejen) z pohledu spotřebitele

Spotřebitelské fórum uspořádalo 27. 8. kulatý stůl zaměřený na černý trh s cigaretami. Na události vystoupili čerstvě penzionovaný vyšetřovatel Europolu, Howard Pugh, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz, Aleš Rod, ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička a manažer vnějších vztahů Japan Tobacco International, Jiří Sochor. Celou akci moderoval předseda správní rady Spotřebitelského fóra, Kryštof Kruliš.
Pašování a padělání cigaret nevymizelo a je stále existujícím fenoménem, se kterým se mohou setkat i spotřebitelé v České republice. Černý trh nezanikl ani v důsledku restrikcí sociálních kontaktů při pandemii COVID-19. Podle odborných odhadů se v Česku letos spotřebuje na 150 000 000 falešných cigaret, ještě více se jich na náš trh propašuje. Celkem se u nás spotřebuje přes 650 000 000 cigaret, ze kterých u nás nebude zaplacena spotřební daň; byť v tomto celkovém množství jsou i legální dovozy, například osobní spotřeba turistů. Odhalené případy výroben padělaných cigaret ukazují na využívání práce v nelidských podmínkách a velmi špatné hygienické standardy výroby. Černý trh s cigaretami je přitom důležitým zdrojem financí pro organizovaný zločin. Veřejné rozpočty jsou ochuzovány o výnos spotřební daně z tabákových výrobků. Pro potírání černého trhu je nyní nejdůležitější osvěta spotřebitelů a jejich seznamování s negativními dopady černého trhu.
„Černý trh s cigaretami je v České republice zásobován pašováním ze zemí jako je Bělorusko a Ukrajina, ale jeho část tvoří také padělané cigarety,“ uvedl na kulatém stole zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum Howard Pugh, čerstvě penzionovaný vyšetřovatel Europolu zaměřený na vyšetřování mezinárodního obchodu s ilegálním tabákem. „Česká republika je tradiční tranzitní zemí pro nelegální tabák, ale část z dodávek směřujících do jiných zemí EU   zůstane i na jejím území.“ dodává Howard Pugh. „I u nás má černý trh s cigaretami nepominutelné sociální a ekonomické dopady. Jedná se zejména o dopady fiskální v podobě ušlé daně, významná zdravotní rizika v podobě produkce v nehygienických podmínkách, častá je například kontaminace tabáku trusem hlodavců nebo plísněmi. Práce navíc často probíhá v nevyhovujících, nelidských podmínkách hraničících s otrockou prací. V neposlední řadě je třeba zmínit i trestněprávní rovinu padělání, tj. porušování práv majitelů ochranných známek.“ uvedl Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Vedle uvedených sociálněekonomických důsledků, které v konečném důsledku zaplatí daňový poplatník výdaji na policii a zdravotnictví, přichází veřejné rozpočty také o značné prostředky na zkrácení výnosu spotřební daně a DPH, která tvoří přes 81 procent ceny cigaret.
„V době pandemie COVID-19 se padělky se vyráběly na sklad a nelze vyloučit, že část těchto zásob bude uplatněna i na černém trhu v Česku.“ vysvětluje na základě svých bohatých zkušeností z Europolu Howard Pugh. Pro spotřebitele u nás to není dobrá zpráva. Padělané cigarety mohou znamenat akutní ohrožení zdraví. A může spotřebitel pašované nebo padělané cigarety poznat? Varovným signálem je nízká prodejní cena cigaret. Padělky lze poznat dle nízké kvality balení. Pašované cigarety pak podle cizojazyčného zdravotního varování. Dobrým vodítkem pro spotřebitele je vždy to, zda nakupují u důvěryhodného obchodníka. „Je na místě podpořit osvětu mezi spotřebiteli, aby měli dostatek informací pro své rozhodování a byli si vědomi zdravotních rizik spojených s padělanými cigaretami.“ uvedl Viktor Vodička, ředitel spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů.
Výrobci cigaret v posledních letech zavedli systém Track&Trace požadovaný legislativou EU, který umožňuje sledovat pohyb legálních cigaret od výrobce až do maloobchodu. Některé cesty pro černý trh se tak přivřely, na jejich úplně zavření to však nestačí. „Pašovaní a padělání cigaret není izolovaný zločin, naopak je s ním spojena ta nejzávažnější kriminalita, včetně obchodu s lidmi a ilegálního převaděčství. Každý spotřebitel se přitom může rozhodnout proti tomu něco dělat – tím, že nebude černý trh podporovat. Uvědomujeme si, že povědomí o všech dopadech ilegálního obchodu s cigaretami je zatím poměrně nízké. A chceme s tím něco dělat – proto spouštíme informační kampaň o nelegálním tabáku, abychom dali spotřebitelům možnost informované volby,“ vysvětluje Jiří Sochor, manažer vnějších vztahů Japan Tobacco International (JTI). (31.8.2021)