Spoustu novinek hlásí zpřístupněné jeskyně ČR

Od 30. března 2019 se otevírá 12 našich zpřístupněných jeskyní. 2 zbývající, konkrétně Chýnovská jeskyně a Jeskyně Na Turoldu, budou očekávat návštěvníky začátkem dubna, až se vyspí netopýři.
Mladečské jeskyně mají novou přednáškovou síň s videoprezentací, v jeskyni samé se postupně rozšiřuje trojrozměrná expozice dokumentující její mimořádný archeologický význam.
Jeskyně Na Špičáku může po nově upravené silnici nově přivítat i autokarové zájezdy.
Chýnovská jeskyně otevírá v úterý 2. dubna 2019. Naše první turisticky zpřístupněná jeskyně letos připravuje výstavbu nového návštěvnického střediska, tedy není vyloučeno, že s ohledem na začátek stavby bude uzavřena již od 1. září 2019.
Koněpruské jeskyně přivítají návštěvníky nejen na obvyklých prohlídkách, ale i na oblíbených procházkách při svitu baterek. Termíny je nutné si pohlídat na webu Správy jeskyní.
Bozkovské dolomitové jeskyně letos slaví 50 let od svého zpřístupnění. Jsou otevřeny celoročně a malá výstavka v provozní budově přiblíží i historii jejich objevování a zpřístupňování.
Jeskyně Na Turoldu otevírá jako každý rok s malým zpožděním, a to 1. dubna 2019, neboť jako největší zimoviště netopýrů a vrápenců jižní Moravy musí počkat na jejich probuzení.
Javoříčské jeskyně jsou největším naším zimovištěm netopýrů a vrápenců a letos jich opět přibylo. V rozsáhlých prostorách je však návštěvníci neruší, takže sezóna začíná jako v ostatních jeskyních.
Jeskyně Na Pomezí jsou také otevřeny celoročně. Návštěvníky zde čeká nový bezpečný chodník od východu z jeskyní a v přípravě je i výstavba bufetu.
Zbrašovské aragonitové jeskyně mají otevřeno omezeně již od letošního února. 30. března začíná jejich plná sezóna. V průběhu roku jejich prohlídku opět doplní tradiční výstava výtvarného umění.
Jeskyně Moravského krasu – Punkevní jeskyně, Kateřinská, Balcarka, Výpustek a Sloupsko-šošůvské jeskyně patří tradičně k turisticky nejvyhledávanějším.
Ponornou říčku Punkvu Punkevních jeskyní od letoška budou nově brázdit elektrolodě. Návštěvníky potěší i stánek rychlého občerstvení. Na prohlídky je prakticky celou hlavní sezónu nutná rezervace vstupu. Je možno ji zajistit jak telefonicky, tak i prostřednictvím webových stránek www.caves.cz.
Při prohlídce jeskyně Balcarky se můžete seznámit i s výstavou děl indického malíře Heshama Malika „Černý Buddha“, která potrvá až do srpna.
V Kateřinské jeskyni se připravuje rekonstrukce ozvučovacího zařízení, která zlepší audiovizuální dojem z interesantních prostor. Na zrekonstruované parkoviště přímo u jeskyně vede přes Punkvu nový most.
V jeskyni Výpustek na klasickou prohlídku jeskyně a podzemního bunkru, doplněné nově o diorama válečné podzemní továrny, navazuje hlavní část tzv. integrální expozice Jeskyně a lidé. Přibližuje vznik a vývoj Moravského krasu, jeho osídlení a využívání člověkem a navazují na ni dílčí expozice v jeskyni Kůlně (která je součástí návštěvního okruhu Sloupsko-šošůvských jeskyní), Balcarce a Kateřinské jeskyni.
Přehled pořádaných jednorázových akcí naleznete na našich webových stránkách www.caves.cz a facebooku.
Každoročně jeskyně navštíví přes půl milionu turistů různých zájmových i věkových skupin z domova i zahraničí a v roce 2018 jejich návštěvnost opět mírně vzrostla. Jeskyně jsou také vyhledávaným objektem filmařů k natáčení pohádek či dokumentárních pořadů, jsou však i důstojným prostředím pro nejrůznější kulturní akce, koncerty, výstavy, příležitostně i svatby. Pro rok 2019 se mírně zvýšila část cen vstupného. Veškeré podrobnosti k otevíracím dobám, vstupnému a slevám najdete na www.caves.cz. Zde je k dispozici také QR kód mobilní aplikace, umožňující stažení informací o jeskyních včetně hlasového průvodce v několika jazycích. Zajímavosti o jeskyních a akcích v nich najdete i na facebooku.
Správa jeskyní České republiky pečuje o čtrnáct zpřístupněných jeskyní Čech, Moravy a Slezska. Všechny jsou součástí zvláště chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. (27.3.2019)