Štafetu ÚJV Řež přebírá Daniel Jiřička

Do čela společnosti ÚJV Řež přichází Daniel Jiřička z vedoucích pozic dceřiných společností Skupiny ČEZ. Vystřídá ve funkcích předsedu představenstva a generálního ředitele Karla Křížka, který firmu úspěšně řídil od roku 2013 a bude v oboru jaderné energetiky dál působit. Směřování ÚJV Řež se pod novým vedením nijak zásadně nezmění.
Společnost bude nadále poskytovat expertní, projektové a inženýrské služby pro energetiku, zejména jadernou, podporu pro průmyslové investiční celky, specializované služby v oblasti radioaktivních odpadů a technickou podporu výstavbě hlubinného úložiště. Stejně tak zůstává prioritou udržení tržních pozic v oblasti nukleární medicíny. Plány do budoucna směřují k novým směrům podnikání v energetice, například možnostem uchovávání energie ve vodíkových technologiích, nebo k rozšiřování služeb pro zahraniční partnery.
„Symbolické převzetí štafetového kolíku je pro mě ctí i závazkem. Od svého předchůdce Karla Křížka jsem dostal za úkol jej neupustit a udělám pro to vše. Společnost přebírám ve skvělé kondici a rozhodně ji budu dál rozvíjet,“ říká nový generální ředitel Daniel Jiřička.
Do představenstva ÚJV Řež byli v rámci této obměny zvoleni i další noví členové. O dění ve společnosti budou nově rozhodovat Michaela Neprašová, Patrik Špátzal a Lucie Židová. Členem představenstva společnosti zůstává Vladimír Stratil.
„Rozhodnutí valné hromady uzavírá několikaměsíční řízený proces, jehož cílem je postupná generační obměna managementu společnosti. Chceme zajistit kontinuitu všech činností a obchodních aktivit a udržet ÚJV Řež tak úspěšnou, jako je dosud,“ vysvětluje Bohdan Zronek, předseda dozorčí rady ÚJV Řež, a. s., ředitel divize Jaderná energetika v ČEZ, a. s.
ÚJV Řež, a. s., patří už několik desetiletí mezi nejvýznamnější instituce zabývající se energetikou v evropském měřítku. Společnost zaměstnává, včetně dceřiných firem sdružených do Skupiny ÚJV, přes 1200 lidí, odborníků na jadernou energetiku, projektování, materiálové inženýrství, radioaktivní odpady nebo nukleární medicínu. Základnu pro poskytování komplexních služeb tvoří i technická a technologická infrastruktura, přičemž mnohá zařízení jsou v evropském kontextu unikátní. Majoritním vlastníkem ÚJV Řež je ČEZ, a. s.
 
Kdo je kdo:
Ing. Daniel Jiřička, předseda představenstva ÚJV Řež, generální ředitel ÚJV Řež je absolventem ČVUT Praha, fakulty elektrotechnické, obor ekonomika řízení. Do ÚJV Řež, a. s., přišel ze společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o., kde působil od roku 2014 jako jednatel a předseda rady jednatelů. Od roku 2005 řídil z pozice generálního ředitele společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a ŠKODA Praha a.s. Pracoval na vedoucích pozicích a ve statutárních orgánech společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.
Ing. Lucie Židová, Ph.D., členka představenstva ÚJV Řež, a. s., ředitelka divize ERGOPROJEKT PRAHA, ÚJV Řež, a. s. Do společnosti přišla v roce 2007. Pracovala, mimo jiného, jako vedoucí odd. Řízení zakázek. Je absolventkou ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor Energetické stroje a zařízení (magisterské a následně doktorandské studium).
Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva ÚJV Řež, a. s., ředitel divize Radiofarmaka, ÚJV Řež, a. s. Ve společnosti působí od roku 2004 na různých vedoucích pozicích v divizi. Absolvent VŠCHT v Praze, fakulta Chemického inženýrství, IPVZ UK Praha, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - kvalifikovaná osoba výrobce léčivých přípravků.
Michaela Neprašová, MSc., členka představenstva ÚJV Řež, a. s., ředitelka úseku Finance, ÚJV Řež, a. s. Přichází z Projektové kanceláře ČEZ, a. s. Několik let působila v poradenské společnosti McKinsey & Company, kde se zaměřovala především na strategii, firemní finance a organizaci. Pracovala v investičním bankovnictví v Komerční bance v Praze, později v BNP Paribas v Paříži. Je absolventkou HEC Paris, specializace Finance. (12.6.2018)
Foto: Daniel Jiřička