Stanovisko předsednictva České lékařské společnosti ke změnám v úhradách obrub dioptrických brýlí

S ohledem na množství nepřesných informací, které byly v mediích v nedávné době prezentovány na adresu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahujícího nová pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků, jakož i kompletní kategorizaci zdravotnických prostředků hrazených po předepsání na poukaz, přijalo předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) následující stanovisko.
ČLS JEP koordinovala v průběhu roku 2018 veškeré návrhy odborných společností na změny v úhradách zdravotnických prostředků, a to včetně oblasti dioptrických brýlí. ČLS JEP potvrzuje, že všechny tyto změny byly uskutečněny na základě širokého odborného konsensu (včetně souhlasu pacientských organizací) a následně byly schváleny drtivou většinou zákonodárců napříč politickým spektrem. Dle názoru ČLS JEP je správné, že se finanční prostředky v maximální míře nasměrovaly ve prospěch pacientů s nejzávažnějšími onemocněními či zdravotním postižením se zvláštním akcentem na děti. Současně se vytvořil prostor pro vstup celé řady dosud nehrazených moderních inovativních zdravotnických prostředků, a to nyní i kdykoli v budoucnu. Při nutnosti zachování ekonomické udržitelnosti nákladů systému veřejného zdravotního pojištění pak bylo nutné eliminovat některé historické relikty (do této kategorie patří např. i úhrada 150 Kč za brýlové obruby 1x za 3 roky u pacientů od 15 let v případě lehčích vad či nulová spoluúčast u pacientů s lehčími formami inkontinence). ČLS JEP tyto změny podpořila též z důvodu jakéhosi přivření pomyslných nůžek spoluúčasti mezi různými skupinami pacientů. Není správné dlouhodobě udržovat stav, kdy se velké části populace proplácí stokorunové částky za bazální pomůcky, zatímco vážně nemocní pacienti či těžce zdravotně postižení (vozíčkáři, sluchově postižení pacienti, diabetici a další) si musí doplácet na své pomůcky desetitisíce korun.
ČLS JEP je nově též stálým členem Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků při Ministerstvu zdravotnictví a i nadále bude usilovat o další kultivaci a zlepšování současného systému. (16.5.2019)