Startup DoDo díky inovaci platformy o 11 % snížil nehodovost a o pětinu lépe vytěžuje vozidla

Logistický startup DoDo svůj úspěch dlouhodobě staví na technologiích a investicích do své IT logistické platformy. Přístup založený na sběru a analýze dat se společnosti vyplácí při plánování tras a vytížení vozů, nastavování skladových procesů a v neposlední řadě také při správě vozového parku. Právě na tuto oblast se startup v posledních měsících zaměřil a ve spolupráci se společností BizzTreat se mu díky datům podařilo o 20 % zvýšit efektivitu a vytěžitelnost vozidel. Za pouhé tři měsíce pak startup o 11 % snížit nehodovost.
V rámci spolupráce s datovými analytiky z BizzTreat se logistický startup zaměřil na hlubokou analýzu procesů spojených se správou vozového parku. Ten se totiž během posledních tří let rozrostl z jednotek aut na aktuálních 600 vozů a hlídání všech potřebných parametrů spojených s provozem vozu se tedy značně zkomplikovalo.
Díky implementaci nových analytických nástrojů má nyní DoDo čtyřikrát denně k dispozici komplexní report o celé flotile i každém jednotlivém voze. Firma tak může mnohem snáze přizpůsobovat vytížení jednotlivých vozů tak, aby bylo každé auto využito maximálně efektivně. Díky tomu se podařilo o 20 % zvýšit efektivitu rozvozů a obchodním partnerům tak nabídnout o pětinu více volné kapacity. Proces generování reportů napříč všemi segmenty je navíc plně automatický, což zaměstnancům šetří zhruba 500 hodin práce ročně.
Kromě posunu vstříc maximální utilizaci vozového parku pak firma učinila také velký pokrok na straně monitorování dat souvisejících s provozem samotných vozidel. „Doby, kdy jsme měli pár aut, jsou pryč, a nároky na datovou analýzu procesů spojených s naší flotilou postupně výrazně vzrostly. Během posledních měsíců jsme proto věnovali velké úsilí tomu, abychom byli schopni v naší logistické platformě sledovat, pokud možno, vše, co s provozem našeho vozového parku souvisí, od nákladů, přes plánované servisní úkony, až po hlídání nájezdů zakotvených v leasingových smlouvách,“ popisuje Ondřej Seer, šéf produktu ve společnosti DoDo.
Díky pokročilému BI reportingu je startup DoDo schopen sledovat aktuální počet vozidel v servisu, průměrnou dobu servisu, náklady na provoz každého jednotlivého vozidla, které zahrnují leasing, nehody, reklamní polepy, pokuty apod., dále plánované servisní úkony včetně přezouvání a v neposlední řadě také informace spojené s leasingovými smlouvami na daná auta. Díky tomu může startup snadno a exaktně vyhodnocovat i spolehlivost a nákladovost jednotlivých modelů vozů ve vozovém parku.
Všechna data je možné sledovat v čase a jsou kategorizována dle modelů vozidel, poboček, zemí, zapojených partnerů a podobně. „Neustálé porovnávání dat nám umožňuje snadno odhalit nesrovnalost nebo neefektivitu na konkrétní pobočce a následně ji řešit. Díky tomu se nám daří neustále vylepšovat efektivitu rozvozů, hledat slabé články v logistickém řetězci a našim zákazníkům přinášet lepší a lepší služby,“ popisuje Seer
Mezi sledovanými daty nechybí ani detailní údaje o nehodovosti, kterou se díky aktivním opatřením podařilo snížit o 11 % za pouhé tři měsíce. Za tímto účelem jsou detailně sledovány jednotlivé události konkrétního kurýra a vozidla. Startup DoDo je schopen identifikovat prudké zatáčení, brždění i nepřiměřenou akceleraci, a díky tomu získá celkový přehled o jízdním stylu kurýra.
„Kurýři jsou dle naměřených hodnot rozřazeni do tří kategorií a v dlouhodobém horizontu vidíme, že toto řazení zřetelně koreluje s počtem nežádoucích událostí. Každý vedoucí pobočky dostává pravidelný týdenní BI report s přehledem svých kurýrů, na jehož základě můžeme naše nejlepší řidiče odměnit, a naopak dále pracovat s těmi, jejichž jízdní styl neodpovídá našim vysokým nárokům. Díky tomuto přístupu se nám daří nejen šetřit náklady, ale především udržovat naši skvělou reputaci a dělat maximum pro bezpečí na českých silnicích,“ doplňuje Ondřej Seer.
Vylepšení implementovaná ve spolupráci s datovými analytiky z BizzTreat jsou dalším krokem společnosti DoDo ve zdokonalování vlastní logistické platformy interně zvané GAIA. DoDo již na vývoj této platformy vynaložilo desítky milionů korun, a to s dlouhodobým cílem vnést do logistiky maximální efektivitu, a tím přinášet úlevu městům zahlceným auty. Vylepšování logistických procesů má rovněž za cíl kontinuálně zlepšovat služby pro zákazníky v segmentu e-commerce. (2.3.2021)