Státní tiskárna cenin spustila portál pro žádosti o identifikační kód na tabákové výrobky

Od 20. května budou tabákové výrobky (cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret) označeny kódem, který umožní sledování a vyhledávání konkrétního výrobku při obchodování s ním v Evropské unii. Svůj identifikační kód bude muset mít také každý subjekt, který s tabákovými výrobky nakládá. Žádat o něj může už nyní, a to bezplatně, na veřejném portále Státní tiskárny cenin.
„Možnost sledovat a vyhledávat tabákové výrobky přispěje k jejich lepší kontrole. Dozorové orgány tak podle kódu snadněji zjistí, kde se výrobky právě nacházejí, což jednoznačně omezí nelegální prodej i falšování,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Státní tiskárna cenin, která byla jmenována vydavatelem kódů (jedinečných identifikátorů), spustila webový Portál pro hospodářské subjekty obchodující s tabákovými výrobky v rámci EU. Na něm je možné se od dnešního dne registrovat a podat žádost o přidělení identifikačního kódu. Registrace i podání žádosti jsou bezplatné.
Kód musí být přidělen výrobcům, dovozcům, přepravcům, distributorům či prodejcům zapojeným do obchodu s tabákovými výrobky. Bez těchto kódů nebude možné provozovat podnikatelskou činnost související s tabákovými výrobky.
Označeno bude každé jednotkové balení tabákového výrobku, tedy například každá krabička cigaret. Jedinečný identifikátor bude mít podobu alfanumerického kódu, který dozorovým orgánům umožní sledovat produkt od výroby až po maloobchodní prodejnu.
Odkaz na Portál, kde je možné najít informace o systému sledovatelnosti tabákových výrobků i o registračním procesu: https://stc.cz/produkty/track-trace. (15.4.2019)