Státy, které neimplementují ICT a Smart technologie včas, ztratí konkurenceschopnost, upozorňuje ministryně Nováková

Intenzivnější hospodářská, obchodní a investiční spolupráce mezi Čínou a Českou republikou, to je cíl Čínského investičního fóra, které se konalo na Pražském hradě pod záštitou ministryně průmyslu a obchodu. Setkání bylo organizováno jako podpora iniciativy Pásmo a stezka – příležitosti pro spolupráci zemí 16+1.
Letošní už pátý ročník Čínského investičního fóra se konal zároveň poprvé právě ve formátu 16 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny. Představuje tak největší a nejvýznamnější setkání podobného charakteru ve střední a východní Evropě.
„Cílem tohoto setkání je prohloubit možnosti naší vzájemné hospodářské, obchodní a investiční spolupráce. Iniciativu 16+1, tedy šestnácti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Čínské lidové republiky, považuji za skvělou příležitost pro naplnění tohoto cíle,“ uvedla při zahájení fóra ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Čínská lidová republika je pro nás třetím největším dovozcem a pro Českou republiku je právě Čína nejvýznamnější exportní destinací v celé Asii. „Naše vzájemné bilaterální obchodní vztahy jsou na velmi dobré úrovni a to je i důvod, proč bychom společně měli pracovat na jejich dalším rozvoji – a právě Iniciativa 16+1 je velmi vhodná platforma,“ dodala ministryně Nováková.
Potenciál pro prohloubení oboustranně přínosné hospodářské spolupráce se z pohledu českých firem nabízí především v oborech strojírenství, technologií na ochranu životního prostředí a při využití nových materiálů, ale také v dopravních prostředcích a infrastruktuře či službách. Perspektivní oblastí je i finanční sektor, ale též např. oblasti nanotechnologií, zdravotnictví a letectví, kde české firmy v Číně zavádějí moderní služby a výrobky, které pomáhají čínské vládě v rozvoji a posilování domácí ekonomiky. Velké příležitosti pro vzájemnou oborovou spolupráci nabízí energetika, důlní technologie, zemědělství a potravinářství.
Ministryně Marta Nováková vystoupila na Čínském investičním fóru v rámci pracovního panelu Digitální ekonomika.  „Státy, které neimplementují ICT a Smart technologie včas, budou vystaveny vážným socio-ekonomickým problémům a ztratí svou konkurenceschopnost,“ upozornila ministryně a dodala: „Digitální stát je jednoznačnou vládní prioritou a jeho systémová logika vychází z principu sblížení občana, businessu a státu.“
Nyní je podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové velmi důležité, aby implementace digitálních ekonomik vycházela z několika základních principů. Jsou to především otevřenost, transparentnost, efektivní práce s daty ve veřejném sektoru, stejně tak jako ochrana soukromí a správné legislativní a regulační prostředí. (19.10.2018)