Stavba Roku 2017

Historie soutěže

 

Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba roku vznikla v roce 1992. Tehdy se Nadace ABF stala právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury a navázala na jeho čtyřiatřicetiletou informační a vzdělávací tradici. Převzala i evropské setkání pro architekturu a stavitelství FOR ARCH, které v krátké době přeměnila na největší pražský veletrh a fórum nových stavebních výrobků a technologií, jejichž počet každoročně překračoval v násobcích inovace let minulých. Soutěž se stala na mnoho let vyvrcholením veletrhu.

 

Podmínky pro architekturu a stavitelství se počátkem devadesátých let zásadním způsobem změnily. Zanikla většina velkých projektových organizací a zodpovědnost za projekt přešla na autorizované fyzické osoby zastřešené Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Investorská činnost do té doby řízená státním plánem nově přijímá pravidla volného trhu a veřejné zakázky podléhají stále přísnějšímu zadávacímu řízení. Stavební dodavatelské firmy byly zprivatizovány mezi prvními. A právě tehdy vznikla potřeba, formulovaná Nadací ABF a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, hodnotit nejen jednotlivé výrobky či jednotlivé projekty, ale zavést systém hodnocení a následné prezentace celkové kvality stavby, systém jakosti pro dokončené ucelené stavební dílo. Tak vznikla soutěž Stavba roku. Oba její iniciátoři získali pro tento projekt další partnery. Spoluvypisovatelem soutěže se stalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a časopis Stavitel společnosti Economia, a.s. Organizování soutěže se ujala Nadace ABF. Od roku 2013 se časopis Stavitel posunul do role hlavního mediálního partnera a roli čtvrtého vypisovatele převzala ČKAIT. Stalo se nepsaným pravidlem, že rada soutěže složená ze spoluvypisovatelů jmenuje porotu, schvaluje soutěžní podmínky a schvaluje na návrh poroty i udělení nominací a titulů.

 

Soutěž se postupně vyvíjela, tak jak se měnily vnější podmínky. Dlouhodobě stabilní se ukázal systém hodnocení, které soutěž přijala již od svého druhého ročníku. Ten dostal podobu pravidelných prohlídek cca 30 staveb (50% z přihlášených v každém roce), které postoupily do druhého kola posuzování a ze kterých porota navrhuje 15 Nominací na Titul Stavba roku a 5 Titulů Stavba roku. Přitom nominace i tituly nejsou udělovány s pořadím a nejsou ani děleny na nějaké kategorie. To dlouhodobě umožňuje vybrat každý rok ty nejlepší z dokončených staveb i ocenit stavbu relativně drobnou vedle stavby mnohamiliardové.

 

Stavby může přihlásit kterýkoliv člen stavebního týmu (projektant, dodavatel, investor) dokonce i uživatel, ale po dohodě s ostatními členy týmu. Soutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené do června aktuálního roku. Původní omezení na dobu dokončení jeden rok bylo zrušeno s ohledem na otevření soutěže účastníkům regionálních soutěží i postupnému dokončování některých staveb. Stavba se však v soutěži nesmí objevit vícekrát.

 

Soutěž byla postupně obohacena o zvláštní ceny jednotlivých vypisovatelů a partnerů, které akcentují některou z vlastností posuzovaných návrhů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uděluje cenu stavbě financované ze státního rozpočtu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR oceňuje nejlepší investorský záměr, časopis Stavitel nejlepší stavební detail a Nadace ABF uděluje cenu za inovační přínos. K nim se v roce 1999 připojila i Cena primátora za přínos pro hlavní město Prahu a v dalších letech Cena Státního fondu rozvoje bydlení za podnětnou bytovou stavbu, Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní stavbu a Státního fondu životního prostředí za ekologickou a energeticky úspornou stavbu. V patnáctém ročníku byla prvně udělena Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky. V posledních letech pak přibyla cena za veřejný prostor (MMR a AÚUP), cena za pasivní stavbu a cena za použití BIM. Od roku 2011 je udělována i zahraniční Stavba roku pro stavbu (český export), které se účastnil český projektant nebo dodavatel či investor nebo výrobce a dodavatel významného podílu použitých stavebních materiálů a technologií

 

Samostatnou kapitolu si zaslouží Cena veřejnosti, která se hlasuje na internetu a na výstavních akcích. Předmětem hlasování je 15 nominací a v minulých ročnících se hlasování účastnilo na 140 000 hlasujících. Hlasování probíhá mezi nominačním večerem, pořádaným začátkem září, a slavnostním předáváním, kterým soutěž vyvrcholí v prvé polovině října.

 

Soutěž je každoročně dokumentována representativní komunikací, putovní výstavou, je doprovázena podporou cca 20 mediálních partnerů, kteří o výsledcích přinášejí podrobné informace i komentáře. Všechny zúčastněné stavby jsou presentovány na webu www.stavbaroku.cz, kde jsou zveřejněny i všechny předešlé ročníky a jejich hodnocení. Komplexní hodnocení účastníků přehlídky dalo v roce 2015 vzniknout Ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - RABF, který komplexně hodnotí účastníky soutěže za tří a pětileté období. Výsledky jsou na webu www.RABF.cz. Vítězné stavby jsou veřejně označovány plaketou se slavnostním odhalením za účasti celého realizačního stavebního týmu a širší veřejnosti. Více než 120 označených staveb, reprezentující na 1200 posuzovaných staveb, je nejrozsáhlejším dokumentaristickým souborem českého stavebnictví za uplynulé čtvrt století.

 

Jan Fibiger

Předseda správní rady

ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

 

Odkaz na soutěž:

 www.stavbaroku.cz