Stavby z „chytrého betonu“ mají delší životnost a lepší fyzikální vlastnosti, zejména schopnost akumulace tepla ze slunce a jeho pomalé sálání

Na otázky CzechIndustry odpovídá Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT
Pandemie v mnohém změnila myšlení a jednání lidí. To se týká i střechy nad hlavou. Zájemci o výstavbu svého domu jsou stále méně ochotni volit „klasickou“ cestu: první rok postavit hrubou stavbu a tu nechat vymrznout, druhý stavebně dokončit a vybavit a třetí rok bydlet. Vaše řešení je stavět a bydlet v jednom roce. Řekněte nám o filozofii společnosti více.
Skutečnost, že dnes chtějí lidé bydlet co nejdříve, často souvisí s tím, že potřebují na zajištění nového bydlení skloubit různé zdroje finančních prostředků. Nejčastěji kombinaci vlastních úspor, částky z prodeje stávajícího bydlení a půjčku. Díky našemu rychlému systému výstavby z prefabrikovaných stěnových prvků nemusí na realizaci čekat v nekonečném pořadníku. Bydlet ve vlastním se dá už za pár měsíců od finálního rozhodnutí. Rychlost přitom neovlivňuje kvalitu. Zajišťujeme stavbu v těch nejvyšších možných parametrech splňující požadavky udělení dotací Nová zelená úsporám. Plusem nejen do časů pandemie je fakt, že jsme jen minimálně závislí na trhu práce.
Dřevostavby si získaly oblibu tím, že byl dům postavený takříkajíc za pár dní. V čem je odlišná technologie ALPH?
K výrobě plošných dílů používáme speciální „rychlý chytrý beton“, který splňuje normu ČSN EN 206. Jeho hlavní výhody spočívají především v delší životnosti a lepších fyzikálních vlastnostech, zejména výborné schopnosti akumulace tepla ze slunce a jeho pomalém sálání.
Výstavba domu začíná získáním pozemku, zpracováním projektu a stavebního povolení. Vy vstupujete do hry už při druhém kroku. Takže, jak lze projektovat moderně a ekonomicky?
Projekční činnost lze pojmout buď jednoduše a levně, čistě za účelem získání stavebního povolení, anebo pořádně. Tak, aby na stavbě vše bezproblémově odsýpalo, o všechny zaangažované profese bylo postaráno a eliminovaly se jakékoliv chyby, které by mohly ovlivnit náklady. Projekční dokumentaci připravujeme tak, aby byla zároveň i realizační. To znamená, abychom podle ní mohli vyrobit 3D model stavby, postavit dům i nainstalovat všechny jeho technologické části.
Místo zajištění materiálu na hrubou stavbu se jedná o předvýrobu novostavby… 
Prefabrikované železobetonové panely, ze kterých dům stavíme, si vyrábíme sami. Díky tomu dokážeme zajistit v podstatě celou stavbu už od jejího návrhu a projektování. Nemusíme čekat na dodávky stavebního materiálu od jiných dodavatelů a můžeme si sami zkoordinovat jak výrobu stavebních prvků, tak jejich dodávku na stavbu a následnou výstavbu.
Samotná stavba domu připomíná lego, tedy doslova skládačku. Jaké hlavní výhody to přináší zákazníkům?
Hlavní výhodou našeho systému je kontrola stavby od prvního návrhu přes výrobu stavebních prvků až po zahájení stavby. A samozřejmě také samotná rychlost hrubé výstavby. Ještě před samotnou výstavbou mají naši zákazníci možnost projít se 3D modelem domu a pocitově si ověřit například, zda jsou místnosti navržené správně objemově a vyhovuje jim rozmístění oken. Po takové exkurzi přirozeně vzroste touha po brzké realizaci.
 
V nabídce na webu společnosti je pasáž pod odkazem Dům, který roste s vámi. Jak konkrétně?
Vnitřní části domu se snažíme realizovat tak, aby bylo možně kdykoliv jakoukoliv příčku přidat, anebo odebrat. Při dvou malých dětech můžeme vytvořit jeden pokoj, který až budou starší, rozdělíme na dva. Stavbu lze rozšiřovat jednoduše přistavěním nových obvodových stěn, které navážou na stávající půdorys domu.
O pasivních domech koluje mezi veřejností řada nepravd a mýtů. Od těch, kdy je takový dům označován za komerční bublinu až po ty, které zdůrazňují energeticky nulovou spotřebu. Takže, který dům je pasivní a naopak není?
Pasivní dům je takový dům, který dokáže plně pokrýt spotřebu energií místními obnovitelnými zdroji a má tedy nulové provozní náklady. Za dům v pasivním standardu je ale považován i dům, který splňuje jeho parametry. Měl by být postavený z materiálu, který umožňuje výbornou akumulaci tepla ze slunce a kvalitní těsnost obálky domu. Když se takový dům doplní o vhodné technologie pro topení, chlazení a výrobu elektrické energie, provozní náklady se budou opravdu blížit nule.
Jednadvacáté století je ve znamení 3E – energie-ekonomika-ekologie. Pasivní domy zahrnují všechny tři éčka. Můžete to konkretizovat na příkladu vámi realizovaných staveb?
V případě energie jde o co nejlepší využití té sluneční, kterou máme zdarma. Ekonomicky se investice do pasivního domu vrátí v nízkých provozních nákladech a minimu prodlev už v průběhu samotné stavby. A přírodu ušetří to, že se člověk stane méně závislý na komerční energii z centrálních zdrojů tepla.
Rodinný dům se obvykle stavěl pro děti, vnuky a pravnuky.  Jak je to s životností vašich pasivních domů. Jaká je jejich předpokládaná životnost?
Životnost pasivního domu z prefabrikovaných železobetonových panelů je podstatně větší než např. u dřevostaveb. Troufám si říct, že bude dobře sloužit několika generacím.
Čím se bude podle Vás vyznačovat bydlení v příštích desetiletích?
Budou se stavět hlavně provozně a ekonomicky úsporné domy. Velikost bytových jednotek se postupně zmenší, tak aby si mohlo vlastní bydlení dovolit co nejvíce lidí. Bude také větší podpora výstavby rodinných bytů a domů směrem ven z jednotlivých měst, díky čemuž se sníží ceny starších bytů v centru. Takže se dá říct, že větší bytová výstavba pozitivně ovlivní cenu bydlení celkově.
Jaké novinky připravujete pro potenciální zákazníky?
Snažíme se kontinuálně připravovat nové typy rodinných a bytových domů tak, abychom zákazníkům ukázali různé možnosti výstavby v našem systému ALPH, a to jak pro rodinné domy umístěné v ideálních podmínkách s rovinatým pozemkem, tak i na pozemcích svahovitých, kde je založení stavby obtížnější a nelze využít jiné typy staveb.
S tím souvisí plány společnosti do příštích let, můžete nám je přiblížit?
Chtěli bychom se i nadále soustředit na výstavbu individuálních projektů pro jednotlivé zákazníky. Ať už podle jejich vlastních projekčních plánů, anebo na základě zpracování návrhů od našich specialistů. Lákají nás i developerské projekty, v rámci kterých jsme schopni celý projekt navrhnout od počáteční zastavovací studie přes modelaci lokality a vizualizaci exteriérů/interiérů až po výslednou realizaci. Rádi bychom se věnovali také výstavbě domů se sociálními službami.
Otázka na závěr. ALPH je český koncept, který navazuje na Baťovský podnikatelský odkaz. Jak? Je to vůbec v nynějších podmínkách nařízení, směrnic, dotací a byrokracie možné?  
Ve třicátých letech začala firma Baťa připravovat projekt výstavby menších rodinných domů z prefabrikovaných betonových panelů. Velké plány jim ale překazila válka, a tak stihli pouze několik vzorových bytových domů, na které se pro inspiraci jezdili dívat architekti z celé Evropy. Ve Francii se s podobným systémem prefabrikovaných betonových panelů staví z velké části dodnes. My jsme se snažili na tento odkaz navázat tak, že našim cílem bylo vytvořit moderní bydlení s využitím kvalitního stavebního materiálu a co nejlepším skloubením provozních nákladů a ekologie. A myslím, že se nám to vcelku daří. Více na https://alph.cz/
Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2021