Stavební produkce v roce 2018 vzrostla o 8,4 %

Stavební produkce v prosinci 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění se zvýšila o 3,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,9 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 4,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 14,2 % bytů více.
Stavební produkce v roce 2018 reálně meziročně vzrostla o 8,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,6 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 1,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 5,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 18,5 % bytů více.
Stavební produkce v prosinci 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,0 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 5,3 %, bez očištění se zvýšila o 3,9 %. Prosinec 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně.  Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 3,6 % (příspěvek +2,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 4,8 % (příspěvek +1,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2018 meziročně zvýšil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,0 % a činila 38 172 Kč.
 
Stavební úřady v prosinci 2018 vydaly 6 246 stavebních povolení, meziročně o 0,9 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 28,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 28,0 %.
Počet zahájených bytů v prosinci 2018 meziročně poklesl o 4,4 % a dosáhl hodnoty 2 637 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 5,5 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 29,0 %.
Počet dokončených bytů v prosinci 2018 meziročně vzrostl o 14,2 % a činil 4 295 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 23,8 %, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů o 18,1 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,8 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 4,8 %. Údaje za prosinec 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 2. 2019.
Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2018
Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání s 3. čtvrtletím 2018 nižší o 2,0 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %, bez očištění se zvýšila o 4,7 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 4. čtvrtletí 2018 o jeden pracovní den více. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,8 % (příspěvek +3,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 4,5 % (příspěvek +1,3 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,5 % a činila 40 670 Kč.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 18 211 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 13,5 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 3,6 % a činila 60,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 28,4 mld. Kč (růst o 7,0 %) a na inženýrském stavitelství 32,3 mld. Kč (růst o 0,8 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 8,8 % nižší.
Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2018 vydaly 20 677 stavebních povolení, meziročně o 1,8 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 99,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 6,5 %.
Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2018 činila 1 873 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 7,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 1,1 %, nebytových budov vzrostla o 14,5 %.
Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 2,4 % a činil 8 379 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 0,5%, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 1,9 %. Rostl počet bytů v nebytových budovách.
Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 20,1 % a činil 10 564 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se zvýšil o 26,2 %, v bytových domech došlo k růstu  o 13,3 %.
Stavebnictví v roce 2018
Stavební produkce v roce 2018 reálně meziročně vzrostla o 8,4 %. Rok 2018 měl ve srovnání s předchozím rokem stejný počet pracovních dnů. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 8,6 % (příspěvek +6,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 8,0 % (příspěvek +2,1 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2018 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,2 % a činila 37 330 Kč.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2018 v tuzemsku uzavřely 63 256 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 3,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 16,4 % a činila 235,9 mld. Kč, v pozemním stavitelství 108,6 mld. Kč (růst o 16,4 %) a v inženýrském stavitelství 127,3 mld. Kč (růst o 16,4 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 13,0 % vyšší. Ke konci roku 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 18,8 tisíc zakázek (růst o 9,1 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 153,8 mld. Kč (růst o 15,3 %).
Počet vydaných stavebních povolení v roce 2018 meziročně klesl o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 81 174. Orientační hodnota těchto staveb činila 358,1 mld. Kč a v porovnání s rokem 2017 vzrostla o 1,5 %.
Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2018 činila 6 920 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 7,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 0,9 %, nebytových budov vzrostla o 14,3 %.
Počet zahájených bytů v roce 2018 se meziročně zvýšil o 5,1 % a činil 33 121 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,7 %, v bytových domech byl růst o 0,5 %.
Počet dokončených bytů v roce 2018 se meziročně zvýšil o 18,5 % a činil 33 868 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 26,3 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 11,5 %.
Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví
Výsledky stavebnictví v prosinci i v celém roce 2018 je nutné hodnotit velmi pozitivně. Ani měsíc prosinec nenarušil souvislou řadu měsíčních kladných nárůstů, a to jak u celkové stavební produkce, tak i v pozemním i inženýrském stavitelství.
Meziroční nárůst oproti roku 2017 o více než 8 % je vyšší, než jsme ještě v polovině roku očekávali. Jen pro připomenutí, ten předloňský, úspěšný, byl 3,3 %. Vliv na tak příznivý výsledek má především podstatné zlepšení výsledků v oblasti inženýrského stavitelství, které v předchozích letech stahovalo celkové výsledky do záporných čísel. U pozemního stavitelství je to zejména podstatný zdvih počtu dokončených bytů. Nárůst o více než 5 000 je druhý nejvyšší za 15 let. Vyšší je u rodinných domů díky snazšímu získávání staveních povolení. V bytových domech developerů činí jen málo přes 1 000 bytů, což je v průměru 88 bytů měsíčně pro celou republiku. Při zvýšeném zájmu o nájemní bydlení je to číslo velmi malé.
Orientační hodnota vydaných stavebních povolení není sice příliš vysoká, ale zadaná veřejná zakázka za rok 2018 překračuje předchozí léta a je na úrovni roku 2009, který byl na dlouhou dobu posledním příznivým rokem. To vytváří dobrý předpoklad pro letošní rok, který zcela jistě naváže na růstovou tendenci minulých dvou let, i když zřejmě nebude meziroční výsledek tak výrazný.
Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. (6.2.2019)