Stavební produkce v roce 2019 vzrostla o 2,3 %

Stavební produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 6,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 16,3 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 22,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 34,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,1 % bytů méně.
Stavební produkce v roce 2019 reálně meziročně vzrostla o 2,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,3 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 15,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 16,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 7,6 % bytů více.
Stavební produkce v prosinci 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,6 %. Meziročně vzrostla o 6,3 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 8,2 % (příspěvek +6,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 0,8 % (příspěvek +0,2 p. b.). Bez očištění byla celková stavební produkce meziročně vyšší o 7,8 % (prosinec 2019 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v prosinci 2019 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2019 meziročně vzrostla o 7,2 %.
Stavební úřady v prosinci 2019 vydaly 7 265 stavebních povolení, meziročně o 16,3 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 34,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 22,3 %.
Počet zahájených bytů v prosinci 2019 meziročně vzrostl o 34,2 % a dosáhl hodnoty 3 539 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 42,5 %. V bytových domech byl počet zahájených bytů oproti prosinci 2018 dvojnásobný.
Počet dokončených bytů v prosinci 2019 meziročně klesl o 4,1 % a činil 4 164 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 10,9 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 1,4 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,4 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,5 %. Údaje za prosinec 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 02. 2020.
Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2019
Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2019 byla reálně v porovnání s 3. čtvrtletím 2019 vyšší o 1,2 %. Meziročně produkce vzrostla o 3,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 3,9 % (příspěvek +2,8 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 1,9 % (příspěvek +0,5 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 2,7 % (4. čtvrtletí 2019 mělo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o jeden pracovní den méně).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 7,3 %.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2019 v tuzemsku uzavřely 16 352 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 6,7 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 4,3 % a činila 62,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 29,6 mld. Kč (růst o 4,0 %) a na inženýrském stavitelství 32,6 mld. Kč (růst o 4,5 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,8 mil. Kč a byla meziročně o 11,7 % vyšší.
Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2019 vydaly 21 834 stavebních povolení, meziročně o 5,6 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 115,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 15,8 %.
Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2019 činila 1 853 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 1,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 19,3 %, nebytových budov klesla o 16,9 %.
Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2019 se meziročně se zvýšil o 13,9 % a činil 9 540 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 11,8 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 51,9 %.
Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 0,8 % a činil 10 671 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 5,3 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 14,5 %.
Stavebnictví v roce 2019
Stavební produkce v roce 2019 reálně meziročně vzrostla o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 2,0 % (příspěvek +1,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 3,4 % (příspěvek +0,9 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 2,4 % (rok 2019 měl ve srovnání s předchozím rokem o jeden pracovní den více).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v roce 2019 meziročně zvýšil o 1,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2019 meziročně vzrostla o 6,1 %.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2019 v tuzemsku uzavřely 60 763 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 5,2 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,3 % a činila 248,5 mld. Kč, v pozemním stavitelství 108,7 mld. Kč (pokles o 0,6 %) a v inženýrském stavitelství 139,8 mld. Kč (růst o 10,5 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 11,1 % vyšší.
Ke konci roku 2019 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,4 tisíc zakázek (růst o 5,2 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 168,4 mld. Kč (růst o 9,8 %).
Počet vydaných stavebních povolení v roce 2019 meziročně vzrostl o 6,3 %, stavební úřady jich vydaly 86 283. Orientační hodnota těchto staveb činila 414,3 mld. Kč a v porovnání s rokem 2018 vzrostla o 15,7 %.
Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2019 činila 7 146 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 3,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 19,0 %, nebytových budov klesla o 11,5 %.
Počet zahájených bytů v roce 2019 se meziročně zvýšil o 16,8 % a činil 38 677 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,0 %, v bytových domech byl růst o 71,6 %.
Počet dokončených bytů v roce 2019 se meziročně zvýšil o 7,6 % a činil 36 422 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,5 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 23,7 %. (6.2.2020)