Stavebnictví si udrželo vysokou úroveň z loňského září

Stavební produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 12,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 4,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 45,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 40,9 % bytů více.
Stavební produkce v září 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,8 %. Meziročně vzrostla o 0,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 1,0 % (příspěvek +0,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 1,7 % (příspěvek -0,5 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 2,9 % (září 2019 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v září 2019 meziročně zvýšil o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2019 meziročně vzrostla o 5,4 %.
Stavební úřady v září 2019 vydaly 7 535 stavebních povolení, meziročně o 12,0 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 4,6 %.
Počet zahájených bytů v září 2019 meziročně vzrostl o 45,8 % a dosáhl hodnoty 3 653 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 2,9 %. V bytových domech vzrostl počet zahájených bytů více než pětkrát, ale meziroční srovnání bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou.
Počet dokončených bytů v září 2019 meziročně vzrostl o 40,9 % a činil 3 308 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 18,8 %, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů dvojnásobně.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 2,2 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,4 %. Údaje za září 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 11. 2019.
Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2019
Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2019 byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2019 nižší o 0,2 %. Meziročně produkce vzrostla o 0,4 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 0,4 % (příspěvek -0,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 2,2 % (příspěvek +0,7 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 1,8 % (3. čtvrtletí 2019 mělo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o tři pracovní dny více).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 6,3 %.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2019 v tuzemsku uzavřely 15 874 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 6,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 19,8 % a činila 65,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 28,2 mld. Kč (růst o 4,4 %) a na inženýrském stavitelství 36,8 mld. Kč (růst o 35,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 27,5 % vyšší.
Ke konci 3. čtvrtletí 2019 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 21,0 tisíc zakázek (růst o 0,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 178,3 mld. Kč (růst o 11,8 %).
Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2019 vydaly 22 394 stavebních povolení, meziročně o 7,9 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 100,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 9,8 %.
Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2019 činila 1 844 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 14,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 22,0 %, nebytových budov vzrostla o 5,2 %.
Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2019 se meziročně se zvýšil o 22,6 % a činil 10 035 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,1 %, u bytů v bytových domech byl nárůst více jak dvojnásobný.
Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 11,8 % a činil 9 355 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,9 %, v bytových domech vzrostl o 30,2 %. (6.11.2019)