Stereoskop

 

R. 1838 sestrojil angl. fyzik Ch. Wheatstone zrcadlový s. R. 1843 sestrojil W-ův krajan D. Brewster s. čočkový. R. 1857 sestrojil něm. fyzik H. v. Helmholz tzv. telestereoskop, přístroj k prostorovému vidění na dálku. R. 1857 užil H. W. Dove s-u k rozpoznávání falšovaných bankovek.