Stereotypie

 

Hotoviti odlitky (matrice) sazby se pokusili po prvé J. van der Mey aj. Müller v Leydenu r. 1710, ale s nezdarem. První způsobilé odlitky se podařily, užitím sádrových forem, r. 1725 sazeči W. Gedovi v Edinburku. Paříž. tiskař F. Didot užil k s. forem olověných, do nichž sazbu vytlačil lisem. R. 1802 zlepšil s. ze sádrových forem lord Ch. Stanhope. Dokonalejší způsob s. vynalezl r. 1829 lyonský sazeč Genoux: vtlačení sazby do několika vrstev hedv. papíru spojeného zvláštním lepem.