Stoupající ceny staveb v Česku: Příčiny, současný stav a výhled

Mezi lety 2010 a 2017 se společnost Bilfinger Tebodin jako dodavatel projekčních, inženýrských a konzultačních služeb podílela na stovkách stavebních projektů v osmi zemích Střední a Východní Evropy (region CEE), ve kterých má kanceláře. Více než sto z nich zahrnul Bilfinger Tebodin do studie, v níž figuruje také 21 projektů realizovaných v České republice formou EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management), tedy zajištěním projektování, výběru dodavatelů i řízením výstavby.
Odhady nákladů / rozpočty stavebních projektů se liší dle detailnosti podkladů / projektové dokumentace na základě kterých jsou zpracovány:
• ze Studie proveditelnosti na základě dříve realizované stavby podobných parametrů a cenových indexů (rozptyl hodnot bývá ± 40 %)
• Koncepční studie na základě dříve realizované stavby podobných parametrů a cenových indexů (± 30 %)
• Dokumentace k územnímu řízení na základě dříve realizované stavby podobných parametrů a cenových indexů (± 25 %)
• Dokumentace pro stavební povolení a technologický Basic Design na základě upřesněných podkladů (± 15 %)
• Prováděcí dokumentace na základě kompletní výkresové dokumentace a specifikací (± 10 %)
Níže uvedené náklady zahrnují stavební náklady na budovu (tj. její architektonicko-stavební část), náklady na technické zařízení budovy a elektro, měření a regulace a v neposlední řadě náklady na venkovní infrastrukturu, mezi něž patří zejména přípojky sítí, komunikace a zeleň. Naopak náklady na technologie či strojní vybavení budov nejsou zahrnuty.
S ohledem na účel budovy vycházejí při zahrnutí všech nákladů jako typicky nejdražší stavby pro potravinářský průmysl (průměrný údaj činí 1066 EUR/m2 plochy GEFA ), na které jsou kladené vysoké hygienické a další nároky. Ty hrají roli také ve stavbách pro retail (820 EUR/m2), zatímco průměrné náklady staveb pro automobilový průmysl činí „jen“ 684 EUR/m2. Pro srovnání, skladové haly a areály podél dálnic rostou za průměrné hodnoty 461 EUR/m2 GEFA.
Průměrné náklady jednotlivých etap projektu jsou v České republice následující:
61 EUR/m2    Hrubé terénní úpravy a zemní práce (průměr v regionu CEE činí 66 EUR/m2)
105 EUR/m2 Základové práce včetně založení některých vertikálních prvků nosné konstrukce (CEE 137 EUR/m2)
107 EUR/m2 Topení a vzduchotechnika (HVAC), sanitární vybavení (CEE 174 EUR/m2)
128 EUR/m2 Elektroinstalace vč. protipožární ochrany, IT atp. (CEE 116 EUR/m2)
Výběrové řízení na generálního dodavatele či hlavního dodavatele stavby probíhá většinou tříkolově. Dle zkušeností z praxe činí ideální délka tohoto procesu od rozeslání podkladů uchazečům tendru po konečné rozhodnutí dva a půl až tři měsíce. Častý je však tlak klientů na zkracování lhůt, mnohdy nerespektující technologické ani jiné limity. Zatímco před několika málo lety trvala výstavba středně velké průmyslové haly 8-9 měsíců, dnes kolem půl roku. Důležitým milníkem z pohledu klienta je přitom termín instalace procesní technologie vybavení budovy, která často začíná i v polovině procesu výstavby. To klientovi sice významně šetří peníze, stavařům ale obvykle značně komplikuje práci.
V posledních letech dochází k postupnému nárůstu nákladů na realizaci staveb. Hlavním faktorem jsou stoupající ceny stavebnin, do kterých se promítají vyšší vstupní náklady jejich výrobců, zejména ceny kovů, tepelných izolací a ropy. Kupříkladu běžný metr pilot o průměru 600 mm stál v roce 2016 průměrně 2 189 Kč, v loňském roce však již 2 602 Kč, tedy o 19 % více. Nejvýznamnější nárůst zaznamenala průměrná cena prefa sloupů, a to o bezmála 70 % (z 11 953 Kč/m2 v roce 2016 na loňských 20 353 Kč/m2) – mimo jiné také v důsledku výrazného převisu poptávky nad nabídkou v oblasti prefabrikovaných železobetonových prvků.
Důležitou roli v popisovaném trendu hraje také rostoucí cena práce v důsledku rekordně nízké nezaměstnanosti a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, stoupající ceny energií a také inflace. Legislativní a jiná opatření ze strany veřejné správy mají naopak zcela marginální efekt na cenotvorbu ve stavebním průmyslu.
Od začátku roku 2017 do letošního jara tak ceny stavebních prací v České republice dle typu, složitosti projektu a uplatněné metriky stouply o 15-20 %. V roce 2018 se očekává jejich další mírné, ale relevantní stoupání.
O společnosti
Bilfinger Tebodin, součást poskytovatele průmyslových služeb Bilfinger SE, je multidisciplinární poradenská a inženýrská firma. Společnost nabízí nezávislé služby svým mezinárodním i místním klientům na základě znalostí a zkušeností svých 3 200 konzultantů a inženýrů na různých trzích: strojírenský průmysl, potravinářství a výroba nápojů, energetika a služby, ropný a plynárenský průmysl, chemický a petrochemický průmysl, infrastruktura, farmacie a biofarmacie. Společnost Bilfinger Tebodin má síť poboček po celé Evropě, na Středním východě a v Severní Americe a může se spolehnout na znalosti sítě 37 000 specializovaných odborníků společnosti Bilfinger z celého světa.