Strategie rozvoje ČR počítá s malými a středními firmami

Klíčová vládní strategie „Czech Republic: The Country For The Future“, kterou koordinoval a s týmem třiceti nejlepších inovátorů připravoval předseda AMSP ČR a místopředseda RVVI Karel Havlíček, počítá s významnou podporou malých a středních firem. V každém z devíti klíčových pilířů vládní strategie je patrný vliv malých podniků, jedna oblast – The Country For Startups – je pouze pro malé firmy. Segment MSP ale zapojujeme do podpory v oblasti digitalizace, duálního systému vzdělávání, podpoře investic, patentové politiky atd. Ještě nikdy neměly malé a střední firmy takový prostor v podpoře rozvoje, jako umožňuje Inovační strategie ČR 2019-2030.
Strategie vytyčuje nové vládní priority, které by nás měly do roku 2030 posunout mezi technologické lídry Evropy.  Úplně nový systém hodnocení institucionální i účelové podpory výzkumu. Navýšení celkových výdajů na výzkum. Propojení výzkumných a inovačních center s potřebami komerční sféry, změna řízení velkých výzkumných infrastruktur, posílení výzkumných klastrů a budování superhubů v oblasti pokročilých technologií. Implementace polytechnické výuky na základní školy, zavedení vzdělávání s duálními prvky na střední odborné školy a propojení univerzit s průmyslem. Digitalizace státu, ekonomiky a společnosti. Nová patentová strategie. Rozvoj mobilní a stavební infrastruktury. Cílená podpora investičních projektů, spojených s výzkumem a vývojem. Národní politika pro zakládání, financování a rozvoj startupů a spinoffů. To jsou hlavní pilíře ambiciózního plánu, na kterém pracovali podnikatelé, manažeři, vědci, akademičtí pracovníci a představitelé resortů. Svůj palec nahoru strategii přidaly organizace jako Akademie věd ČR, významné vysoké školy, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a dále řada technologických lídrů jako Siemens, IBM, Cisco, Škoda Auto, stejně tak vysoce inovativní středně velké firmy, jako např. SOMA, LIKO-S a řada dalších. (29.1.2019)