Stravenky a sick days dávno nestačí. U IT zaměstnanců boduje podíl na zisku firmy

Oblast IT patří mezi obory, kde je celosvětově trvalý nedostatek lidí. Jde především o programátory, ale chybí třeba i jazykově vybavení obchodníci nebo pečliví testeři. Poptávka je obrovská, a tak je nutné nacházet vhodné motivační nástroje pro nábor i udržení zaměstnanců. Jedním z takových způsobů může být zvýšení podílu zaměstnanců na zisku firmy. Přestože ČR v rámci EU patří v odměňování zaměstnanců k podprůměru, existují na tuzemském trhu firmy, které jdou „proti proudu“.
O některé zaměstnance se na trhu práce strhává lítý boj a v IT to platí dvojnásob. Tradičními náborovými nástroji jsou nejen výška mzdy, ale různé bonusy za zahájení spolupráce, flexibilní pracovní doba, neomezená dovolená, dog friendly office a další benefity. Někteří zaměstnavatelé nabízejí služby fyzioterapeuta nebo maséra v kancelářích. Existuje ale i další cesta, která v tuzemsku není moc probádaná – podíl na zisku firmy.
Státy bývalého východního bloku jsou v oblasti odměňování na chvostu EU. Podle dat EUROSTATu  tvořily náhrady zaměstnancům v ČR za posledních pět let v průměru necelých 44 % HDP, zatímco v nejvyspělejších zemích EU přesahuje tento poměr 50 %. V Německu je pětiletý průměr dokonce 53 % HDP. V této statistice ČR netrumfují pouze Němci, ale i Chorvaté, Portugalci či pobaltské státy. Navzdory statistikám ovšem existují v tuzemsku firmy, které následují spíše „německý“ model. Například česká IT společnost Easy Software, která do více než 50 zemí světa dodává software pro řízení projektů či firem s názvem Easy Project.
Kromě výše zmíněných benefitů a klasického odměňování prostřednictvím fixní a variabilní složky odměny, zavedl Easy Software tzv. „Easy Share Reward“. Tento bonus je založený na myšlence osobní zodpovědnosti a angažovanosti každého zaměstnance na úspěších celé firmy a vděčnosti za vzájemnou spolupráci mezi kolegy. Letos směřovalo do „Easy Share Reward“ 10 % čistého zisku firmy a za poslední tři roky si téměř 80 spolupracovníků přerozdělilo více než 6 milionů korun. Dělení probíhá nezávisle na pozici či týmu a dodržují se při něm jasná pravidla.
Každý, kdo v Easy Software pracuje, dostane podíl na zisku za minulý rok, na základě rozsahu spolupráce v daném roce. Členové každého týmu se sejdou na facilitované schůzce, která probíhá v souladu s principy transparentní kruhové komunikace. Každý dostane na schůzce prostor pro připomenutí si dosažených osobních a týmových úspěchů za minulý rok a také pro projevení vděčnosti za spolupráci s dalšími kolegy. Pozornost je také věnovaná věcem, které je potřeba ve spolupráci do budoucna změnit. Následně každý udělá svobodné rozhodnutí, jak se svým podílem na zisku naloží. Dělá mi radost, jak s každým rokem narůstá rozsah finančního ocenění spolupráce mezi spolupracovníky i částka odložená na společné týmové akce. Současně peníze jsou v naší kultuře velké tabu, a společné zvládnutí téhle schůzky vytváří velký pocit sounáležitosti,” říká Jan Čermák, Head of People & Office společnosti Easy Software a pokračuje: Peníze nejsou přidělovány pouze kolegům, ale často míří i na dobročinné účely. Setkáváme se například s darováním na projekty čistící moře, poskytující vzdělávání v Africe anebo na námi založený Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, který například organizuje kurzy psychohygieny pro zdravotníky a navazující profese silně ovlivněné pandemií koronaviru.“
„Easy Share Reward“ je koncept, který potvrzuje sázku na dlouhodobý a udržitelný rozvoj firmy, která vznikla před 20 lety. „Jsem přesvědčen, že spokojenost zákazníků pramení z nastavení pracovních podmínek a spravedlivého odměňování. V řadě start-upů i korporací je velký tlak na růst a pracovní výkon. I když jsou zaměstnanci dobře placení, je mezi nimi vysoká míra fluktuace. A dlouhodobou přetíženost ani fluktuaci jsme u nás dopustit nechtěli,“ říká Filip Morávek, zakladatel a CEO společnosti Easy Software.
Důležitou roli ve firemním prostředí hraje flexibilita i spravedlnost ohodnocování, které se vztahuje k výsledkům, nikoli místě pobytu zaměstnance. „Aktuálně otevíráme pobočku ve Zlíně a zvažujeme otevření další v Ostravě. Nenutíme zaměstnance ke stěhování, dáváme jim možnost pracovat ve svém regionu a zde skloubit kvalitní rodinný život se smysluplnou prací na mezinárodním softwaru a to za nadstandardní podmínky, které by jinak  při práci v regionu nebyly možné“ doplňuje Morávek.
Tento flexibilní model práce na dálku firma aplikuje v celosvětovém měřítku. „Například obchodník na maďarském trhu se po 3 letech práce v Budapešti rozhodl přestěhovat za svou americkou přítelkyní do USA. Plánoval si najít práci v New Yorku, protože nepředpokládal, že v práci pro nás bude možné pokračovat. Jelikož vzájemná spolupráce probíhala velmi dobře, domluvili jsme se na relokaci do USA v rámci Easy Software. Dojednali jsme společně náplň tamní pozice podle potřeb firmy a kolegy v nové lokalitě. Spolupráci ze zahraničí umožňujeme i na jiných pozicích. Například jeden z našich vývojářů pracuje dlouhodobě z Thajska, support specialista bydlí na Bali a náš copywriter píše texty z Mallorky,“ prozrazuje Morávek. (27.5.2021)