Stravenky v restauracích stále táhnou

Lidé se stravenkami chodí na obědy do restaurace 3x častěji než lidé bez stravenek. Dvě třetiny z nich tvrdí, že by obědy v restauracích po zrušení stravenek omezila. To jsou jen některá zjištění z rozsáhlého průzkumu, který si nechala zpracovat Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
V rámci průzkumu, který zpracovala společnost ppm factum research, bylo osloveno více než 2 600 osob. Jeho zaměřením byla oblast zaměstnaneckého stravování v kontextu volnočasových benefitů.
„Naším cílem bylo na základě zadání Unie zaměstnavatelských svazů a Platformy Moje restaurace Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zjistit, zda stravenky skutečně motivují zaměstnance k pravidelnému obědvání. Proto jsme oslovili vzorek 680 zaměstnanců, kteří stravenky dostávají, a 500 zaměstnanců, kteří je nedostávají, a porovnávali jsme jejich chování. Z průzkumu vyplynulo, že přístup k obědvání se u tzv. stravenkářů a nestravenkářů výrazně liší,“ říká Miroslav Fous, ředitel pro výzkum společnosti ppm factum.
Z průzkumu také vyplynulo, že 4 z 5 zaměstnanců, kteří stravenky zatím nedostávají, by o ně měli zájem. Tito lidé bez stravenek si ve 40 % případů ohřívají oběd donesený z domova, více než 30 % z nich jí studenou svačinu a 10 % z nich vůbec neobědvá. Na obědy do restaurace pak chodí pouze 19 % z nich.
„Průzkum zjistil, že uživatelé stravenek chodí na obědy do restaurace téměř 3x častěji než nestravenkáři a že dvě třetiny současných stravenkářů by obědy v restauracích po odebrání stravenek omezily. Prosperita menších restauracích nás velmi zajímá vzhledem k naší nové aktivitě ‚Moje restaurace‘, která se věnuje mj. i digitalizaci tohoto podnikání, což mohou být např. elektronické stravovací karty,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Zajímavým zjištěním také bylo, že lidé se stravenkami zaplatí za oběd průměrně 106 Kč, z toho 84 Kč stravenkou a 22 Kč doplácí v hotovosti. I pro restaurace jsou tedy stravenky ekonomicky zajímavé
a přínosné.
„Průzkum potvrdil, že systém zaměstnaneckého stravování tak, jak je v současné době nastaven, je funkční a správným způsobem motivuje zaměstnance ke zdravějšímu životnímu stylu,“ dodává
Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR. (AMSP,28.6.2018)