Středočeši vyvíjejí světově unikátní zařízení pro monitoring koroze

Nedávné zřícení mostu v pražské Troji a v italském Janově znovu ukázalo, že zanedbání údržby velkých staveb je nebezpečné a může mít tragické následky. Nové zařízení vyvíjené výzkumníky z Technoparku Kralupy (VŠCHT Praha) a ze středočeské firmy GEMA je určené nejen ke sledování nebezpečí vzniku koroze u dopravních objektů, ale také v automobilovém průmyslu, logistice i ochraně kulturních památek.
Na světovém trhu v současnosti není podobné řešení pro nepřetržitý korozní monitoring v atmosférických podmínkách. Unikátnost nového českého produktu spočívá v jeho citlivosti, zpracování dat, bezdrátovém připojení, velikosti zařízení i prodloužení životnosti baterie. Díky tomu je možné okamžitě reagovat a ochránit důležité objekty nebo přístroje, například za pomoci regulace klimatizace či dalších systémů.
„Atmosférická koroze je způsobena kombinací vlhkosti, teploty a přítomností znečišťujících látek jako jsou oxid siřičitý, výpary kyselin nebo rozpustné soli. Pokud není korozní agresivita prostředí průběžně sledována, mohou být ztráty na materiálu, nebo i lidských životech, kritické,“ říká Tomáš Prošek z Technoparku VSČHT v Kralupech nad Vltavou. „Naše zařízení lze umístit například do lodního kontejneru, datového IT centra nebo muzea, kde hrozí poškození exponátů vlivem špatné kvality ovzduší. Průzkumem trhu jsme zjistili, že o zařízení je velký zájem,“ dodává Tomáš Prošek.
Důležitou roli ve vývoji sehrálo Středočeské inovační centrum (SIC) a firma GEMA s.r.o., která do projektu vkládá znalosti v oboru vývoje pokročilých elektronických zařízení, bezdrátového přenosu dat a schopnost uplatnit nový výrobek na globálním trhu. SIC pomohlo dát oba partnery a jejich expertízu dohromady.
„Technopark Kralupy VŠCHT hledal vhodného partnera z oblasti průmyslu, který by pomohl s vývojem a především výrobou i prodejem nového zařízení. Díky naší dlouhodobé práci v terénu a znalosti středočeských firem jsme vytipovali dvě vhodné společnosti, které měly potřebné know-how a byly ochotny se do projektu zapojit. Z nich volba nakonec padla na firmu GEMA z Unhoště,“ popisuje začátek spolupráce Pavel Jovanovič, business development manažer SIC. 
Projekt byl následně podpořen Technologickou agenturou ČR a získal téměř 30 milionů korun v programu Trend. Cílem je zařízení dovyvinout a hlavně s ním poté komerčně uspět u zákazníků na trhu. „Služby SIC na úrovni vzájemného propojení akademických a soukromých firem, které navíc vychází z velmi dobré znalosti místního prostředí, považujeme za vysoce přínosné a smysluplné,“ dodává za firmu GEMA Petr Šindler.
Tím ale spolupráce obou partnerů zdaleka nekončí. Obě strany připravují další projekt zaměřený na monitoring kvality ovzduší. (17.2.2020)