Střelný prach

 

Nejstarší zpráva, kterou lze pravděpodobně vztahovati k s. p., je z r. 1232, mluví se v ní o trhavé látce užité Číňany při mongolském obléhání m. Pien-kingu. První důkladně popsal s. p. a návod k výrobě dal Roger Bacon ve svém spisu De mirabili potestate artis (1242). Mluví však o s. p. jen jako o látce trhací, nikoli také střelné. K střelbě se s. p. začíná užívat až někdy na počátku 14. stol. Nejstarší návod na s. p. pro děla je asi z r. 1338. Často uváděný jako vynálezce s. p. mnich Berchthold řeč. Schwarz nemá s tímto vynálezem nic společného, není to však postava legendární, žil skutečně znamenitý zbrojař a alchymista toho jména, někdy kol r. 1380.

Bezdýmný p. vyrobil r. 1864 něm. hejtman dělostř. E. Schultze; jeho způsob výroby zlepšili r. 1884 M. Duttenhofer a r. 1886 Francouz Vieille.

Nitroglycerinový p. (ballistický); Nobel r. 1888.