Stříbro

 

Těžba a zpracování stříbra sahají svým vznikem hluboko do pravěku a kolébkou jich jest buď Mesopotamie, nebo země sousední. Nejstarší stříbrné předměty, objevené v Babylonii, jsou asi z doby 2900 př. Kr. Za vlády Hammurabiho, někdy kol. r. 2000 př. Kr., byly v Babylonii platidlem stříbrné šekely, také v Egyptě před r. 1500 př. Kr. platilo stříbro víc než zlato, nejspíše proto, že jeho těžba byla nesnadnější. Někdy v 12. století po Kr. se objevuje v benátských hutích nový způsob získávání s. z olovnatých rud, tzv. vycezování, a udržel se až do poč. 19. století. Podrobně jej popisuje Agricola v Dvanáctero knih, o hornictví (1556). Ve spojitosti s novou těžbou stříbra v dolech jihoamerických, v jejichž okolí bylo málo dříví, se uplatnil další způsob získávání stříbra, a to tzv. amalgamováním, vynalezený někdy kol r. 1557 domněle Bartolomeem de Medina a zlepšený r. 1590 A. Barbou.

Nyní se získává stříbro ponejvíce způsobem kyanovým, vynalezeným r. 1886 Forestem.