Stříkačka

 

Předchůdkyní pístové s. je s. měchýřová, tj. měchýř s trubicí. O takové se zmiňuje kol. r. 400 př. Kr. Hippokrates. S první pístovou s. se setkáváme ve spisu Pneumatika, seps. kol r. 230 př. Kr. Filonem Byzantským. Římské s. popsal Heron Alexandrijský ve své Pneumatice (kol. r. 110 po Kr.). Byly to vesměs s. ruční. Užívalo se jich také k hašení a k vrhání „řeckého ohně“. Čerpadlovou s. hasičskou sestrojil, podle zprávy Vitruviovy, řecký mechanik (a holič) Ktesibios, učitel Herona Alex. v 3. stol. př. Kr; byla dvouválcová a podle všeho měla i větrník. Ještě v 17. století byly čerpadlové s. většinou jednoválcové, a pokud byly dvouválcové, neměly větrník. První zpráva o s. s větrníkem je z r. 1655; sestrojil ji norimberský hotovitel kružidel H. Hautsch. První parní s. sestrojil švéd. inženýr Ericsson r. 1828. První parní s. samojízdná (automobilová) byla postavena r. 1860 ve Spoj. státech.