Strojírenský průmysl zpomalí o 0,5 procenta

České strojírenství čeká v tomto roce mírný pokles, a to v průměru o 0,5 %. Polovina firem (43 %) předpokládá snížení svých marží. Největší vliv mají rostoucí náklady strojírenské výroby – mzdové náklady, rostoucí ceny materiálu a energií. Vyplývá to ze Studie českého strojírenského průmyslu H1/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research.
České strojírenství čeká v tomto roce mírný pokles, a to v průměru o 0,5 %. Tento trend bude pokračovat i v roce příštím, kdy by výkon segmentu měl klesnout o další 0,4 %. Mezi očekáváními velkých, malých a středních firem nebyly výraznější rozdíly, odpovědi se spíše lišily v závislosti na výrobní zaměření firem.
„Očekávám zpomalení růstu strojírenského průmyslu ČR. Důvodem je několik faktorů – nedostatek zaměstnanců nedokáže český průmysl nahradit robotizovanými pracovišti tak rychle, jak by bylo potřeba, tlak na zvyšování mezd a dalších odvodů zaměstnavatelů, postupné nasycování trhu zbožím atd. V budoucnu bude situace ještě složitější,“ předpovídá Ladislav Britaňák, generální ředitel České zbrojovky a. s. „Vývoj českého strojírenství se podle očekávání mírně zpomalil, což je způsobeno zpomalením ekonomiky v Německu, které nastalo již na podzim loňského roku. Takové zpomalení může být jen dočasné a ve druhém pololetí může dojít k jejímu zotavení a postupnému navyšování zakázek. Jak jistě dobře víme, vývoj německé ekonomiky má vliv na oživení české ekonomiky a Německo je klíčovým partnerem pro naši obchodní ekonomiku. Významným adeptem na situaci, která u nás nastala, je například i Čína, která podražila ceny vstupního materiálu, zvláště v jakostech uhlíkových, pro naše výrobky. Očekáváme v druhé polovině roku 2019 oživení našeho strojírenského průmyslu a věříme, že se dostaneme na čísla, která budou srovnatelná s rokem 2018,“ uvádí Petr Pánik, Managing Director CZECH STEEL GROUP s. r. o.
„V poslední době se hovoří o tom, že v loňském roce česká ekonomika dosáhla vrcholu, resp. že narazila na hranice svých možností. Dojde-li ke zpomalení hospodářství u našeho největšího obchodního partnera, Německa, projeví se to i v České republice. Ochlazení, o kterém se mluví, ale znamená jen pomalejší – a pořád slušný růst, ne pokles,“ domnívá se Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP a předseda představenstva, Škoda Auto, a. s. Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice a na Slovensku vidí situaci relativně pozitivně: „S ohledem na nedostatek pracovních sil a na vývoj na největších trzích v Evropě bude růst dle mého názoru v nižších jednotkách procent. Spíše se bude blížit úrovni minulého roku.“ Oproti tomu Zbyněk Frolík, generální ředitel LINET spol. s. r. o. říká: „Očekávám stagnaci či mírné snížení poptávky.“ „Konečně se nadechneme a nebudeme „bláznit“, tedy uspokojovat požadavky zákazníka za každou cenu, ale budeme pracovat racionálně, s odpovídajícími náklady, efektivitou a produktivitou.“ popisuje pozitiva i hrozby aktuální situace Tomáš Prášil, ředitel pro projektové řízení Motor Jikov Group, a. s.
V letošním roce se budou tržby strojírenských firem zvyšovat v průměru o 2,1 procenta. Pokles svých tržeb přitom očekávají dvě pětiny – (37 procent) firem. Pro příští rok firmy predikují další zpomalení růstu, v průměru na 1,9 procenta, přičemž čtvrtina z nich (27 procent) očekává pokles svých tržeb.
„Negativní trend ve výši růstu tržeb se promítl i do ziskovosti společností – zatímco koncem roku 2017 predikovala zvýšení svých marží třetina firem (33 procent), koncem minulého roku to byla čtvrtina společností (23 procent), v toto roce již pouze 16 procent z nich. Naopak se navýšil počet firem, které očekávají pokles své ziskovosti. Oproti minulému roku, kdy snížení svých marží očekávala jedna pětina firem (26 procent), pro tento rok je to již necelá polovina (43 procent). Negativní trend by se měl zlomit v příštím roce – snížení svých marží předpokládá jedna pětina firem (24 procent),“ vyčísluje vývoj ziskovosti strojírenských firem Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.
„Očekáváme snížení ziskovosti. Hlavním důvodem je nárůst mzdových prostředků, ten je způsoben především nedostatkem pracovní síly,“ předpokládá Miroslav Hýbl, Head of Automation plant ArcelorMittal Ostrava a. s. „Očekávám pokles ziskovosti z důvodu růstu nákladů, zejména nereálného růstu mezd, uměle vyvolávaného absurdním zvyšováním mezd státních zaměstnanců. Nemožnost kompenzace rostoucích nákladů v cenách z důvodu „předistribuovaného trhu“, souhlasí
Zdeněk Bydžovský, jednatel/CEO Walther Flender, s. r. o. V porovnání s předchozím obdobím očekáváme pokles ziskovosti zakázek, a to zejména z důvodu výrazného nárůstu mzdových nákladů, růstu cen vstupů i subdodávek. Sekundární vliv mají časové průtahy v dodávkách komponent a materiálu, které mají dopad na efektivitu využití našich produkčních kapacit,“ popisuje potíže své firmy Vladislav Němec, jednatel D2Automation s. r. o. „V našem případě naší společnosti klesá ziskovost zakázek již třetí rok v řadě. Je to dáno zejména růstem nákladů na mzdy a rostoucími cenami energií a potažmo pak růstem cen některých vstupů od dodavatelů, které jsou v zásadě motivovány stejnými důvody,“ dodává Jan Kurinec, finanční ředitel TAJMAC-ZPS, a. s.
Nejvýrazněji se do výše marží promítly zvyšující se mzdové náklady (-3,4 bodu na škále -5 pro faktor, který nejvíce působí na snížení marží, až 5 pro faktor, který naopak nejvíce přispívá ke zvýšení marží). Negativně dále působily zvyšující se ceny komodit a surovin (-2,8 bodu) a ceny energií (-2,6 bodu).
„Čím dál více si uvědomuji, jak moc závisí prosperita podniku na jeho postavení v rámci výrobně-dodavatelského řetězce. Tedy zda má přímý kontakt s konečnými uživateli svých výrobků nebo služeb, zda má vlastní vývoj, vlastní služby podporující používání výrobků apod. Ne, že by subdodavatelé bez přímé vazby na finální trh nebo bez vlastního vývoje nemohli být ziskoví, ale jejich „manévrovací“ prostor je mnohem užší, než jaký mají tzv. finalisté. Ti naopak mohou o svůj zisk přijít špatnou strategií či nedobrým řízením rizik,“ komentuje situaci českých firem Petr Karásek, krizový manažer a viceprezident České asociace interim managementu. „Očekávám zvýšení ziskovosti o 3 až 5 %. Rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím ziskovost, je růst mzdových nákladů. Dále rostou materiálové a energetické náklady. V neposlední řadě pak vedlejší náklady na zabezpečení chodu společnosti. Na druhé straně podporuje růst ziskovosti zavádění nových technologií,“ rozebírá faktory, které se nejvíce promítají do zisku jeho společnosti Jiří Rosenfeld, předseda představenstva Slováckých strojíren, a. s. „Očekávám zvyšování ziskovosti z důvodu zaměření se na zakázky s vyšší přidanou hodnotou a menší časovou náročností,“ chlubí se Petr Domin, generální ředitel PAPCEL, a. s. Studie českého strojírenství H1/2019 je publikována na: www.ceec.eu (4.6.2019)