Studenti Univerzity obrany na stáži ve VTÚ

Vojenský technický ústav, s. p., byl jednou z resortních institucí v rámci odborné stáže studentů brněnské Univerzity obrany. Dne 14. června zavítali do odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany v Praze-Kbelích posluchači 4. ročníku katedry letectva a letecké techniky a katedry leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií. Na úvod byli informováni o oblastech působnosti a projektech státního podniku VTÚ, včetně služeb v akreditovaných laboratořích a zkušebnách. Následně je ředitel VTÚLaPVO Petr Novotný seznámil s aktuální činností odštěpného závodu a ředitel úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů Jiří Kuzdas s výzkumem, vývojem a výrobou tamního odborného portfolia. Vrcholem programu byla ojedinělá možnost nahlédnout do zákulisí specializovaných pracovišť a hovořit s odborníky různých expertních týmů. (14.6.2018)
Foto: Jan Vachek