Štúdie objavili zhubné účinky žiarenia z mikrovlniek na vaše srdce i krv

Mnohí zdravotne uvedomelí užívatelia už svoje jedlo v mikrovlnke ohrievajú len zriedka (ak vôbec).
Ak tak stále robia, zrejme si neuvedomujú, že neničia len nutričnú hodnotu jedla, ale že toto obrazne povedané „nukleárne bombardovanie“ má výrazne negatívny vplyv aj na ich krv a srdce.
Vplyv žiarenia z mikrovniek na srdce a krv
Typická  frekvencia mikrovlnného žiarenia pochádzajúceho z „mikrovlniek“, ktoré vídame v našich kuchyniach, viac než postačuje na narušenie vašej srdcovej frekvencie a variability srdcovej frekvencie.
Vlastne, len 2,4 GHz, čo je priemerná frekvencia vytváraná mikrovlnnými rúrami (a, mimochodom, aj Wi-Fi routermi a mobilmi) môže spôsobovať okamžité a drastické zmeny na ľudskom srdci.
Podľa Dr. Magdy Havasovej z Trentovej univerzity ľudia vystavení len na tri minúty žiareniu o 2,4 GHz môžu zažívať závažné reakcie v zmenách srdcovej frekvencie a zmenených variábilitách srdcovej frekvencie. To naznačuje alarmujúcu reakciu na stres, nazývanú tiež elektrohypersenzitivita (EHS), alebo syndróm rýchleho starnutia.
Toto sa skúma už celé desaťročia. Ide o reakcie, ako sú búšenie srdca, zhlukovanie červených krviniek a výkyvy parasympatetického nervového systému, typické pre reakciu „bojuj alebo utekaj“.
Dr. Havasová tiež zistila, že mikrovlnné rúry môžu viesť k výkyvom hladiny krvného cukru spájajúcich sa s cukrovkou.
Zvyčajne k tomu dochádza vtedy, keď ľudia stoja do vzdialenosti necelého metra od zapnutej mikrovlnky, ako keď sa nedočkaví jedáci postavia priamo pred mikrovlnnú rúru, čakajúc tých posledných pár sekúnd na ukončenie „bombardovania“ ich jedla alebo nápoja.
Nesporný dôkaz, že frekvencia mikrovlnného žiarenia má nepriaznivý vplyv na ľudské srdce
Pseudovýskum a fanatickí zástancovia mikrovlniek celé roky tvrdili, že mikrovlnné rúry nevytvárajú žiadne bezprostredné biologické účinky, lebo hladina v bežnej domácnosti je hlboko pod schválenými normami.
Teraz k nám žiarenie mikrovlnné žiarenie prichádza z mnohých zdrojov, ku ktorým patria elektromagnetické zariadenia, notebooky, Wi-Fi a mobilné telefóny.
Dr. Havasová svoju odbornú štúdiu zdokumentovala a uviedla nasledovné:
„Toto je prvá štúdia, ktorá dokumentuje bezprostredné a dramatické zmeny srdcovej frekvencie, ako aj variability srdcovej frekvencie, spôsobené schváleným zariadením, ktoré vytvára mikrovlny na úrovniach značne nižších, než sú platné predpisy (už na úrovni len 0,3 % normy).“
Mikrovlnná choroba alebo tiež „mikrovlnný efekt“ existuje už od 2. svetovej vojny
Mikrovlnné rúry sú forma elektromagnetického žiarenia, ktorá existuje už od čias radarov, používaných v 2. svetovej vojne. Mikrovlnky emitujú žiarenie vysokej a nízkej energie a majú vlnovú dĺžku niečo pod 13 centimetrov.
Tieto vlny sú vytvárané magnetronom (názov je odvodený od magnetu a elektrónu). Ide o rovnakú funkciu, ktorá umožňovala fungovanie leteckého radaru, používaného počas 2. svetovej vojny. Preto sa mikrovlnné rúry spočiatku nazývali aj radarovými frekvenciami.
Mikrovlnky emitujú frekvenciu 2450 megahertzov (MHz), čo je ekvivalentné 2,4 gigahertzom (GHz). Táto frekvencia spôsobuje dielektrické zohrievanie, čo znamená, že molekuly vody v potrave prudko vibrujú pri extrémne vysokých frekvenciách (miliónkrát za sekundu).
Takéto vibrovanie vytvára trenie molekúl, ničí mnohé živiny a má nepriaznivý vplyv na srdcovú frekvenciu a variabilitu srdcovej frekvencie každého človeka, ktorý stojí blízko rúry.
Nesmierne nebezpečné je variť mäso, pretože to má nepriaznivý vplyv aj na krv, nielen na molekuly vo vode, obsiahnutej v potrave. Štruktúry tých molekúl sa pretrhnú a násilne deformujú. Niektorí ľudia to nazývajú „elektrickým šokom“.
Mikrovlny sa vlastne používajú v odvetví pozmeňovania génov na oslabenie bunkových membrán a rozdeľovanie buniek.
Takto poškodené bunky sa u ľudí stávajú cieľom pre vírusy, čo je známe aj ako „mikrovlnný efekt“ či „mikrovlnná choroba“. Ľudské tkanivá môžu zažívať rovnako ťažké deformácie ako vami ohrievané jedlo.
Používate často mikrovlnku a zažívate aj nevysvetliteľné bolesti hlavy, nervozitu, úzkosť, závrat, zhoršené poznávacie schopnosti, depresiu, nevoľnosť po jedle, problémy s videním, bolesti zubov a čeľuste, či extrémny a neustály smäd?
Ide o „genotoxické“ vplyvy poškodzovania vašich tkanív a zasahovania do normálnej aktivity srdca a mozgu.
Prvé mikrovlnné varné zariadenie vynašli nacisti
Zariadenie na zabezpečenie mobilných dodávok stravy pre svoje jednotky vytvorili nacisti, keď napadli Sovietsky zväz. Bolo len experimentálne.
Po vojne potom Rusi a USA skúmali „bezpečnosť“ týchto zariadení. Rusi neskôr, keď zistili, aké sú nebezpečné, mikrovlnky zakázali.
Nie však USA  Európa!
Štátne úrady schvaľujú takmer všetko, z čoho v skutočnosti bývame chorí, lebo je tu farmaceutický priemysel, ktorý nás potom „zachráni“ svojimi drahými liekmi, operáciami srdca, kardiostimulátormi a chemoterapiou.
Neuveriteľné!
Často citovaná švajčiarska klinická štúdia Hansa Hertela odhaľuje deštruktívne účinky mikrovlnných rúr na ľudskú krv
Jeden z prvých potravinových vedcov, ktorý skúmal účinky mikrovlniek na krv a fyziológiu ľudských bytostí, bol Dr. Hans Ulrich Hertel. Ten spolu so svojimi partnermi, odborníkmi na biochémiu dospel k záveru, že mikrovlnky majú negatívne zdravotné účinky, ako sú:
zvýšené hladiny cholesterolu
znížený počet červených krviniek
znížené hladiny hemoglobínu (naznačujúce možnú anémiu)
znížený počet leukocytov (bielych krviniek)
Ponaučenie?
Pri ohrievaní jedla v mikrovlnke je toho oveľa viac, čoho sa treba obávať, než iba straty výživných látok. Môžete tiež „ohrievať“ svoju krv, poškodzovať si mozog a narušovať svoju srdcovú frekvenciu.
Jednoduché riešenie? Používajte toustovač a vyčkajte pár minút navyše, kým sa vám jedlo ohreje. Za vaše zdravie a zdravý rozum to naozaj stojí.
Zdroj: badatel.net (20.6.2019)