Stůl

 

Až do 12. století se užívalo stolů jen malých, teprve tehdy se objevují dlouhé jídelní stoly v klášteřích. V 16. století se vyskytují stoly nastavovací s přídavnými deskami, které se sklápěly pod stůl. Počátkem 18. století se objevuje stůl sklopný, přichycený na stěnu.

Psací s. Ještě v 15. století se užívá k psaní (a čtení) šikmých pultů postavených na stůl. Koncem 18. století dostává psací s. nástavec s přihrádkami.