Suché a teplé léto ovlivnilo výrobu elektřiny, nízké průtoky na MVE, fotovoltaika si však vedla nad očekávání lépe

Letošní suché počasí a minimum srážek zkomplikovalo výrobu energie řadě provozovatelů MVE. Skupině GEEN Holding klesla výroba za letní měsíce v malých vodních elektrárnách v meziročním srovnání zhruba o 27 %, oproti létu 2016 dokonce o 52 %. Brněnští energetici využili období sucha k rekonstrukci nově koupené MVE na řece Ploučnici. Investice do modernizace elektrárny, která by v budoucnu měla eliminovat podobný propad, činila 5 milionů korun. Překvapivě nad očekávání si letos vedou fotovoltaické elektrárny, kterým dlouhé slunečné dny svědčí, navzdory horkému počasí a ztrátám způsobených nutným ochlazováním solárních měničů.
Příznivé výsledky FVE
Nepříznivé klimatické podmínky letošního léta na fotovoltaickou výrobu nemají tak závažné dopady jako na výrobu z MVE. Společnost GEEN Holding naopak zaznamenala během letošního jara a léta nad očekávání pozitivní výsledky ve výrobě energie z FVE. Konkrétně byla produkce za období květen až srpen o 12 % vyšší oproti předpokladům energetiků. Nárůst je důsledkem téměř naprosté absence zatažených dnů v tomto období.
Přestože v letních měsících dochází k největším ztrátám z důvodu zahřívání fotovoltaických panelů, jejichž měniče se musí následně chladit, je toto období pro výrobu elektrické energie pomocí FVE nejpříznivější. Je to dáno především délkou dne a nejdelším slunečním svitem přes den,“ vysvětluje situaci Aleš Mokrý, předseda představenstva GEEN Holding a.s., a dodává: „Sucho je z technického hlediska příznivější než vlhko, protože nedochází například k problémům s izolačním odporem. Dlouhodobé sucho však zvyšuje prašnost a vyžaduje větší péči při údržbě panelů.“
Propad MVE
Vlivem sucha se v Čechách během posledních let snižuje výroba vodních elektráren, především u MVE. Nízké srážky a malý průtok vody v českých řekách neumožňuje provozovat elektrárny na optimální výkon a často vede až k odstavení elektrárny z provozu.
„Navzdory suchému létu jsou MVE ekologicky výhodný zdroj energie hlavně z dlouhodobého pohledu, kdy životnost MVE je 100 let. Během této doby se klimatické podmínky periodicky mění a se suchem se střídá období, které naopak přináší zisk. Přesto i ve fázi sucha lze velikým ztrátám předcházet. Úspěšným příkladem toho je například malá vodní elektrárna Bujakovo na Slovensku, která jako jedna z mála vyprodukovala očekávaný objem energie. Mimo jiné také díky investicím do přítokového kanálu (přivaděče),“ komentuje situaci Aleš Mokrý.  
Z toho důvodu brněnští energetici využili nepříznivého léta k rekonstrukci MVE Františkov na řece Ploučnici, kde opravili vtoky a stavidla. Celá investice do modernizace elektrárny stála 5 milionů korun a podle očekávání by měla přinést 20% nárůst výroby. To se v střednědobém horizontu pozitivně projeví na výrobě, i sušší léto tak přinese pozitivní výsledky. Modernizace elektráren má svůj význam z hlediska omezení ztrát například při hlídání průtoku vody dle regulačního řádu stanoveného správcem povodí a jiné. (26.9.2018)