Sudy

 

Dřevěné sudy jsou ve starověku výjimkou; k přechovávání tekutin se užívalo měchů nebo sudů hliněných; pukly-li, vyspravily se olovem. Až kol r. 77 po Kr. mluví Plinius starší o dřevěných sudech jako o věci dosti časté v Horní Italii. Ale tam se asi dostali vlivem Keltů, kteří jsou pokládání za vynálezce jich. O bečvářích, hotovitelích beček a sudů, je nejstarší zpráva ze 7. století po Kr. První obrovský dřevěný sud asi na 50 000 litrů sestrojil r. 1589 mistr Warner v Landavě. R. 1643 pak mistr Specht v Mikulově dokonce sud na 113 000 litrů. Snad největší s. byl postaven pro zámecký sklep v Ludwigsburku (v Německu), mělť obsah 200 tis. litrů. První patent (anglický) na strojovou výrobu sudů dostal r. 1811 J. Plaskett.