SÚRAO: Lokalita Kraví hora bude posouzena podle stejných kritérií jako ostatní

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je pověřena výběrem vhodné lokality pro uložení radioaktivních odpadů a použitého paliva z českých jaderných elektráren, prozatím nemůže vyloučit lokalitu Kraví hora ze seznamu zvažovaných oblastí. V současné chvíli nelze žádnou z posuzovaných 9 lokalit označit jako vhodnou či nevhodnou. K jakémukoli podobnému verdiktu je třeba podrobně a objektivně vyhodnotit stávající data, zahrnout data nová a odborně posoudit.
 „Žádná z devíti posuzovaných lokalit není v současné době ani vyloučena ani preferována. Odborné vyhodnocení lokalit bude probíhat od druhé poloviny letošního roku,“ uvedl ředitel SÚRAO Jan Prachař. Podle harmonogramu SÚRAO by konečný seznam lokalit pro další etapu prací měl být předložen v roce 2020. Do té doby SÚRAO zanalyzuje všechna doposud získaná data a dodatečná měření.
V terénu na všech lokalitách jsou realizována podpůrná výzkumná geofyzikální měření a geologická mapování (povrchová měření), která povedou k redukci nejistot v geologickém popisu lokalit. Dále probíhá příprava aktualizace hodnocení lokalit a příprava plánu výzkumu a vývoje.
„Veškeré práce probíhají v souladu s platnou legislativou. Nejdůležitější kritérium je bezpečnost. Hledáme nejlepší řešení. K našim předloženým závěrům se bude vyjadřovat také Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ dodal Jan Prachař. Podle něho je nyní klíčové, aby byl do finální fáze doveden návrh zákona o zapojení obcí do rozhodování o výběru hlubinného úložiště.
SÚRAO dlouhodobě analyzuje a posuzuje celkem 9 potenciálních míst pro umístění HÚ. Jedná se o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví hora, Magdaléna, Na Skalním, které se nacházejí v kraji Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a kraji Vysočina.
 „SÚRAO je technická státní organizace, která hledá bezpečná řešení pro naše budoucí generace v oblasti ukládání radioaktivních odpadů. Radioaktivní odpady v naší zemi vznikaly, vznikají a vznikat budou. To je fakt. Zodpovědným přístupem je řešit konec životního cyklu tohoto druhu odpadu. A to je úkol SÚRAO, který vyplývá ze zákona a ze státní koncepce“, dodává Jan Prachař. (6.6.2019)